Кипър получи одобрение за програма за икономическа реформа на стойност 1,8 млрд. евро

Европейският съюз одобри стратегия за социално сближаване на Кипър за периода 2021-2027 г. Целта на планираните мерки в рамките на стратегията е укрепване и повишаване на конкурентоспособността на икономиката. Според кипърския президент одобрението на стратегията е символичен момент за страната. Изпълнението на стратегията ще увеличи БВП с 6%, както и ще осигури заетост на няколко хиляди души.
 
Кипър е първият в ЕС, чиято политика за социално сближаване е приета и одобрена от висшето ръководство на ЕС. Общо за изпълнението на предвидените дейности по програмата ще бъдат изразходвани 1,8 млрд. Впечатляваща част от сумата, а именно 840 милиона, ще бъдат взети от държавния бюджет. Отпуснатите пари ще отидат за развитието на цифрови и зелени технологии. Общо ще бъдат реализирани над сто проекта в пет области, определени от плана.
 
 

За организирането на бърз и ефективен преход към цифрови технологии наведнъж в много сектори на икономиката на страната са отпуснати 312 милиона евро. 783 милиона от бюджета за изпълнение на стратегията ще бъдат използвани за изграждане и развитие на кръгова икономика. На фона на настоящата ситуация в света е изключително важно да се развива и внедрява използването на енергия от възобновяеми източници. В допълнение, също толкова важна област е развитието на градската среда, нейната трансформация по такъв начин, че гражданите да живеят възможно най-комфортно. Третата област на инвестиции е автомобилната инфраструктура. Именно в рамките на това направление вече започна изграждането на нов обходен път на Никозия.

Иновациите в социалната политика ще получат 424 млн. инвестиции. С тези пари ще стартира цяла поредица от образователни проекти, участниците в които по-късно ще могат да си намерят работа или да започнат собствен бизнес. Планът е да се работи не само с възрастни, но и с деца, особено с малки мигранти и бежанци. Социалната адаптация на младото поколение е изключително полезна за бъдещето на Кипър.

Реформата в структурата на местното самоуправление ще бъде извършена с бюджет от 182 милиона евро. Проекти, които променят градската среда към по-добро, а именно откриване на нови центрове, дейности на открито, културни обекти, ще получават финансиране не само от бюджета на програмата, но и от частни инвеститори. Като цяло по предварителни оценки частните инвестиции в програмата за социално сближаване ще възлязат на над 1 млрд. Въпреки факта, че официалният старт на програмата беше обявен не толкова отдавна, отделни инициативи вече са стартирани и дават първи плодове под формата на привличане на частни инвестиции и отваряне на работни места.

Абонамент за бюлетин