Годишен данък върху имотите в Гърция: ENFIA

ENFIA* е единен данък върху недвижимите имоти, с който се облагат физически и юридически лица, собственици на недвижими имоти от 1 януари всяка година. Този данък е комплексен, състои се от основен и допълнителен данък: пряка ставка, изчислена от цената на квадратен метър, и надбавка - динамична за физически лица, но фиксирана - за юридически лица. По закон, веднага след придобиването на недвижим имот в Гърция, новият собственик е длъжен да подаде декларация чрез формуляр E9 *, данните от която се използват от данъчните власти за изчисляване на ENFIA, като се вземат предвид съществуващите предимства и отстъпки.

Правила за изчисляване и плащане на основната част от данъка върху имотите в Гърция

Размерът на основната част от ENFIA определя качеството на недвижимия имот, а именно: кадастралната стойност на имота, година на построяване, квадратура, етаж, местоположение. От 2014 г., когато за първи път бяха въведени правилата за изчисляване на ENFIA, процедурата за изчисляване на плащането на основната част от данъка се промени няколко пъти. Гръцките власти непрекъснато работят, за да гарантират, че собствениците на евтини жилища плащат по-малко данъци и не рискуват да останат без покрив над главите си поради непоносимо бреме.

За 2022 г. в Гърция се прилагат следните основни данъчни ставки върху имотите:

  • €2,80/кв.м - за имоти, разположени в райони със средна цена на квадратен метър от 751 до 1500 евро
  • 3,70 €/кв.м. - за зони със средна цена на квадратен метър от 1501-2500 евро на кв.м
  • €4,50/кв.м - данък жилище в райони, където квадратният метър струва от 2501 до 3000 евро.

Можете да платите данъка както еднократно, така и разсрочено - на 10 вноски. Ако пазарната стойност на имота е под 150 хиляди евро, то собственикът му има право да получи до 30% данъчна отстъпка.

От пролетта на 2022 г. в Гърция са въведени следните облекчения за единични платци на данък върху имуществото:

  • 30% отстъпка от годишната вноска, ако апартаментът или апартаментите струват под 100 хиляди евро
  • 25% отстъпка - ако апартаментът или апартаментите струват между 100-150 хил. Евро.

Допълнителна част от ENFIA

Физическите лица плащат допълнителната част от ENFIA само ако притежаваният имот е оценен по кадастрална стойност над 250 хиляди евро. Допълнителната ставка е до 1,5% от кадастралната стойност.

Допълнителната част от ENFIA за юридически лица, собственици на недвижими имоти, които не се използват за търговска дейност, се изчислява по фиксирана ставка: 5,5% на всеки хиляда евро от кадастралната оценка. Квадратните метри, използвани за търговия4567 се облагат с допълнителен данък в размер на 1%.

* Финансовият отдел на Grekodom Development обслужва своите клиенти при подаване на декларации, както и при плащане на годишния данък ENFIA. За повече информация, моля, свържете се с отдела на accounting@grekodom.gr

Абонамент за бюлетин