Отдаване под наем на недвижими имоти в Гърция.

Отдаване под наем на недвижими имоти в Гърция.

Ако сте закупили имот в Гърция, но не планирате да живеете в страната през цялата година, отдаване под наем  е печелищ начин за генериране на приходи.

Купуването и отдаването под наем недвижими имоти в Гърция е модерна европейска тенденция. Да инвестирате в закупуване на жилище и  бързо да ги възстановите. Нашата фирма се грижи за намиране на наематели, изпълнение и подписване на договора за наем, за прехвърляне на пари за наема на вашата сметка, както и грижата
за имота.
Плажният сезон в Гърция, и в частност, на  полуостров  Халкидики започва през април и приключва през октомври. Мнозина предпочитат да наемат къща за цялата година. Цените  на наема зависят от много фактори, включително  от вида на отдаденото на лизинг имущество, от лизинговия период, времето на годината, разстоянието до морето. Средната цена на годишния наем, например, двуетажна къща с парцел в близост до морето е 10,000 евро или 150 евро на ден в случай на краткосрочно отдаване под наем. Наем на апартамент на брега през лятото ще струва 40-55 евро
на ден.
Експертите прогнозират, че цените на имотите в Гърция в момента са стабилни
и няма да има спад, благодарение  на увеличението на туристическите потоци и инвестициите в страната.

                      
                                          Обща информация

                               за наемодатели и наематели

1. Жилище под наем

 -Минималната продължителност на наемане е 3 години, което трябва да бъде документирано.

 - В случая на отдаване под наем на жилища на семейства е желателно да се уточни в договора  име и фамилия  и на съпруга.

 - В случая на отдаване под наем на жилища на студенти, препоръчва се подписването на договор от родител или родителите трябва да  гарантират плащането на наеми и други разходи.

- Дори ако писмен договор е сключен за по-кратък период, собственикът и наемателя се  обвързват с ангажименти в продължение на най-малко от три години.

- Ако собственикът и наемателят в споразумението за лизинг ще напишат по-кратък период (например, 8 месеца, 1 година, и т.н.) и  наемателя предава имота  при изтичане на договорения срок, собственикът получава ключовете без никакви проблеми. Наемателът трябва да  получи писмено заявление от собственика на имота , че няма претенции към бъдещия наем.

- Този  задължителен период може да се променя само с  нов нотариално заверен договор, който може да се упражнява само след изтичането на 6 месеца от началото на лизинговия договор.

- След три години, собственикът може да поиска своето имущество, по всяко време, а наемателят е длъжен да го прехвърли.

- По време на лизинговия договор  собственникът няма право да изисква имота за лично жилище.

- Размерът на наема може да се определи в размер, приет от страните. А също може да се коригира в зависимост от съгласието на страните. Препоръчително е да се избягва корекции на висок процент, тъй като трудностите при спазването на които ще доведе до проблеми за отдаване под наем.

- Не пишете в договора по малка сума от устното споразумение. Освен че това е  данъчно престъпление, още и до голяма степен в щета на собственика.  Ако той би трябвало да изиска плащане на наем в съда, той няма да може да изисква различна сума от посочената в договора за наем. Освен това, въпреки устното споразумение, наемателят може да плати само описаната в договора сума.

- Доходите, получени от наема, подлежат на данъчно облагане.

- Що се отнася до връзките, Държавната електрическа корпорация (ΔΕΗ) и Водоснабдяване, за предпочитане е наемателят да  сключва договор за тези услуги лично.  По този начин, от собственика никога няма да бъде поискано превишаването на срока на наемателя. В случай на водоснабдяване, той действа по друг начин, желателно е собственикът да провери как  наемателят плаща сметките. Разбира се, има също и осигурена  сума на гаранция,  дадена на собственика  в началото на лизинговия договор. (Виж по-долу.).
 
- С подписването на договора, винаги под формата на гаранции, се заплаща сума в размер на един или два месечни  наема. Размерът на гаранцията никога не трябва да се приспада за наемите, тъй като целта на това е да се покрие задържането на други сметки и малки щети, причинени на недвижимия имот. Депозит за сигурност се връща без плащането на лихви, веднага след като се потвърди, че наемателят  няма дългове (ток, вода, газ), както и щети на недвижимия имот.

- Ако имуществото, без наличие на каквито и да било видими проблеми и щети, е по-верно да е  описано в договора. Също така, ако имотът е със съществуващи проблеми и това  трябва да бъде описано в договора, така че след изтичане на договора наемателят  да не бъде подложен на възстановяване.

-Сумата за наема, която е длъжен да плати наемателя, а също и сметките (ток, вода, газ) може да се изискват в съда.  Също така, може да се изисква и неговото  напускане. В такива случаи трябва помощ на адвокат. Тази процедура не продължава дълго. Разходите ще зависят от размера на наема и общия размер на дълга.

- Получената сума  на  наема,  може да бъде обевена в данъчната служба. По този начин, собственикът не плаща данък, а наемателят ще бъде принуден в някакъв момент да плати, тъй като тези суми придобиват статут на публични приходи.
 
2. Отдаване под наем ваканционен дом

(Минимум 40 m²)

- Споразумението трябва да бъде в писмена форма.

- Минималният срок за наемане е 1 (един) месец.

- Не е нужно специално разрешение от  (EOT) Гръцката туристическа организация.

- Няма нужда да се инициира в данъчната служба.

- Договорът за отдаване под наем с лични данни на наемателят HPI  се подава по електронен път до Данъчната служба. Ако наемателят е с местожителство в чужбина и отдаването под наем е за период до три (3) месеца, пише се само номер на паспорта и мястото на пребиваване.

Ако собственикът има цел да  дава под наем за по-малко време, то е необходимо да се започне изпълнението на данъчната служба.

3. Обзаведени апартаменти под наем

(Минимум 80 m²)

- Споразумението трябва да бъде в писмена форма.

- Минималният срок за наемане е 1 (един) месец, максималният- три (3) месеца.

- Разрешено е даване под наем и на една седмица, но в този случай се изисква специално разрешение от (EOT) Гръцката  организация по туризъм.

- Няма нужда да се инициира в данъчната служба.

- Както и в случая на седмичния наем, така и в случай на месечния наем, общият период на лизинга не може да надвишава три (3) месеца в една и съща година.

В случая на отдаване под наем ваканционни дома или обзаведени апартаменти забранява се  даване под наем на два имота от един и същ собственик.

 Доходите, получени от наема, подлежат на данъчно облагане.
 
4. Отдаване под наем на помещения, със служебна цел

- Минималната продължителност на договора за наем на помещения със служебна цел е 3 години и трябва да бъдат документирани.

- Дори ако в договорът  уговорен по-кратък период, собственикът и наемателят се  свързват с ангажимент в продължение на минимум три години. Договарящите се страни могат да прекратят договора за наем с ново споразумение, с  определена дата, т.е., документа, потвърждаващ автентичността на подписите от публични институции.

- В края на 18 месеца, собственикът има право да изиска  имота за лична употреба, т.е. за търговски цели за себе си или децата си, с предпоставка, че в миналото те са извършвали бизнес с минимален срок от 30 (тридесет) месеца.

- След една година, наемателят може да напусне имота, като уведоми наемодателя предварително, три месеца преди датата на отпътуване,  да се направи редовен абонамент до деня на заминаването и да плати глоба от 1 (една) месечна сума наем. Лизинговите плащания могат да се определят в размер, приет от страните. А също може да се коригира в зависимост от съгласието на страните. Препоръчително е да се избегне корекция на високи процент, тъй като трудностите при спазването на които ще доведе до появата на проблеми за отдаване под наем.
 
- Не пишете в договора по малка сума от устното споразумение. Освен че това е  данъчно престъпление, още и до голяма степен в шети на собственика  Ако той би трябвало да изиска плащане на наем в съда, той няма да може да изисква различна сума от посочената в договора за наем. Освен това, въпреки устното споразумение, наемателят може да плати само описаната в договора сума.

- Доходи, получени от наем, подлежат на данъчно облагане.

- Що се отнася до връзките, Държавната електрическа корпорация (ΔΕΗ) и Водоснабдяването, за предпочитане е наемателят да  сключва договор за тези услуги лично.  По този начин, от собственика никога няма да бъде поискано превишаването на срока  на наемателя. В случай на водоснабдяване, той действа по друг начин, желателно е  собственикът да провери как  наемателят плаща сметките. Разбира се, има също и осигурена  сума на гаранция,  дадена на собственика  в началото на лизинговия договор. (Виж по-долу.).

- С подписването на договора, винаги под формата на гаранция, се заплаща сума в размер на един или два месечни  наема. Размерът на гаранцията никога не трябва да се приспада за наемите, тъй като целта на това е да се покрие задържането на други сметки и малки щети, причинени на недвижимия имот. Депозит за сигурност се връща без плащането на лихви, веднага след като се потвърди, че наемателят  няма дългове ( ток, вода, газ), както и щети на недвижимия имот.

 

- Ако имуществото, без наличие на каквито и да било видими проблеми и щети, е по-верно да е  описано в договора. Също така, ако имотът е със съществуващи проблеми и това  трябва да бъде описано в договора, така че след изтичането на договора наемателят  да не бъде подложен на възстановяване.

-Сумата за наема, която е дължен да плати наемателя, а също и сметките (ток, вода, газ) може да се изискват в съда.  Също така, може да се изисква и неговото  напускане. В такива случаи трябва помощ на адвокат. Тази процедура не продължава дълго. Разходите ще зависят от размера на наема и общия размер на дълга.

- Получената сума  на  наема,  може да бъде обявена в данъчната служба. По този начин, собственикът не плаща данък, а наемателят ще бъде принуден в някакъв момент да плати, тъй като тези суми придобиват статус на публични приходи.

Горепосочените указания са съставени 04.07.2015, в съответствие с действащите закони.

Абонамент за бюлетин