Отдаване под наем на недвижими имоти в Гърция.

Отдаване под наем на недвижими имоти в Гърция.

Ако сте закупили имот в Гърция, но не планирате да живеете в страната през цялата година, отдаване под наем  е печеливш начин за генериране на приходи.

Купуването и отдаването под наем недвижими имоти в Гърция е модерна европейска тенденция. Инвестицията по закупуване на жилище може бързо се се възвърне под формата на месечен наем. Нашата фирма се грижи за намиране на надеждни наематели, изпълнението и подписването на договора за наем, за внасянето на сумата по наема по вашата сметка, както и грижата за имота.
Плажният сезон в Гърция, и в частност, на  полуостров Халкидики започва през април и приключва през октомври. Мнозина предпочитат да наемат къща за цялата година. Цените  на наема зависят от много фактори, включително  от вида на отдаденото на лизинг имущество, от лизинговия период, времето на годината, разстоянието до морето. Средната цена на годишния наем, например, двуетажна къща с парцел в близост до морето е 10,000 евро на година или 150 евро на ден, в случай на краткосрочно отдаване под наем. Наем на апартамент на брега през лятото е около 40-55 евро
на ден.
Експертите прогнозират, че цените на имотите в Гърция в момента са стабилни и няма да има спад, благодарение  на увеличението на туристическите потоци и инвестициите в страната.
                      
                                          Обща информация

                               за наемодатели и наематели

1. Жилище под наем

 - Минималната продължителност на наемане е 3 години, което трябва да бъде изрично упоменато в договора.

 - В случая на отдаване под наем на жилища на семейства е желателно да се уточни в договора име и фамилия и на съпруга/съпругата.

 - В случая на отдаване под наем на жилища на студенти, препоръчва се подписването на договор от родител или родителите трябва да  гарантират плащането на наеми и други разходи.

- Дори ако писмен договор е сключен за по-кратък период, собственикът и наемателя се  обвързват с ангажименти в продължение на най-малко от три години.

- Ако собственикът и наемателят в споразумението за лизинг ще напишат по-кратък период (например, 8 месеца, 1 година, и т.н.) и наемателят предава имота при изтичане на договорения срок, собственикът получава ключовете без никакви проблеми. Препоръчително е наемателят да получи писмено заявление от собственика на имота, че няма претенции към бъдещи наем.

- Този  задължителен период може да се променя само с нов нотариално заверен договор, който може да се подписан само след изтичането на 6 месеца от началото на лизинговия договор.

- След три години, собственикът може да поиска своето имущество, по всяко време, а наемателят е длъжен да го освободи.

- По време на лизинговия договор собственикът няма право да изисква имота за лично ползване.

- Сумата на наема може да се определи в размер, приет от страните. А също може да се коригира в зависимост от договора на страните. Препоръчително е да се избягват корекции във висок процент, тъй като трудностите при спазването, които могат да последват  ще доведат до проблеми за отдаване под наем.

- Не пишете в договора по малка сума от устното споразумение. Освен че това е  данъчно престъпление, до голяма степен в  в щета на собственика.  Ако той би трябвало да изиска плащане на наем в съда, той няма да може да изисква различна сума от посочената в договора за наем. Освен това, въпреки устното споразумение, наемателят може да плати само описаната в договора сума.

- Доходите, получени от отдаване под наем, подлежат на данъчно облагане.

- Що се отнася до комуналните разходи, Държавната електрическа корпорация (ΔΕΗ/ДЕИ) и Водоснабдяване, за предпочитане е наемателят да  сключва договор за тези услуги лично.  По този начин, от собственика никога няма да бъде отговорен за задълженията на наемателя. При Водоснабдяване, се действа по друг начин, там е желателно собственикът да провери дали наемателят плаща сметките. Разбира се, в случай на неплатени задължения има опция собственикът да ползва гаранционния депозит при наемането на апартамента,  дадена на собственика  в началото на лизинговия договор. (Виж по-долу.).
 
- С подписването на договора, винаги под формата на гаранционен депозит, се заплаща сума в размер на един или два месечни наема. Размерът на гаранцията никога не трябва да се приспада за наемите, тъй като целта на това е да се покрие задържането на други сметки и малки щети, причинени на недвижимия имот. Депозит за сигурност се връща без плащането на лихви, веднага след като се потвърди, че наемателят няма дългове (ток, вода, газ), както и щети на недвижимия имот.

- Ако имуществото, без наличие на каквито и да било видими проблеми и щети, е препоръчително да бъде описано в договора. Също така, ако имотът е със съществуващи проблеми и това  също трябва да бъде описано в договора, така че след изтичане на договора на наемателят да не бъде таксуван.


-Сумата за наема, която е длъжен да плати наемателят, а също и сметките (ток, вода, газ) може да се изискват в съда.  Също така, може да се изисква и неговото  напускане. В такива случаи ви трябва помощ на адвокат. Тази процедура не продължава дълго. Разходите ще зависят от размера на наема и общия размер на дълга.

- Неполучената сума на наема,  може да бъде обявена в данъчната служба. По този начин, собственикът не плаща данък, а наемателят ще бъде принуден в някакъв момент да плати, тъй като тези суми придобиват статут на публични приходи.


 
2. Отдаване под наем на ваканционен дом

(Минимум 40 m²)

- Споразумението трябва да бъде в писмена форма.

- Минималният срок за наемане е 1 (един) месец.

- Не е нужно специално разрешение от  (EOT) Гръцката туристическа организация.

- Няма нужда от регистрация в данъчната служба.

- Договорът за отдаване под наем с лични данни на наемателят и ЕГН  се подава по електронен път до Данъчната служба. Ако наемателят е с местожителство в чужбина и отдаването под наем е за период до три (3) месеца, пише се само номер на паспорта и мястото на пребиваване.

Ако собственикът има цел да  дава под наем за по-малко време, то е необходимо да им регистрация в данъчната служба.3. Обзаведени апартаменти под наем

(Минимум 80 m²)

- Споразумението трябва да бъде в писмена форма.

- Минималният срок за наемане е 1 (един) месец, максималният- три (3) месеца.

- Разрешено е даване под наем и на една седмица, но в този случай се изисква специално разрешение от (EOT) Гръцката  организация по туризъм.

- Няма нужда от регистрация в данъчната служба.

- Както и в случая на седмичния наем, така и в случай на месечния наем, общият период на лизинга не може да надвишава три (3) месеца в една и съща година.

В случая на отдаване под наем на ваканционен дом или обзаведени апартаменти забранява се даване под наем на два имота от един и същ собственик.

 Доходите, получени от наема, подлежат на данъчно облагане.
 
4. Отдаване под наем на офис или търговски помещения

- Минималната продължителност на договора за наем на офис или търговски помещения е 3 години и трябва да бъдат изрично споменато в договора.

- Дори ако в договора е уговорен по-кратък период, собственикът и наемателят са обвързани с ангажимент в продължение на минимум три години. Договарящите се страни могат да прекратят договора за наем с ново споразумение, с определена дата, и документ, потвърждаващ автентичността на подписите от публична институция.

- В края на 18 месеца, собственикът има право да изиска  имота за лична употреба, т.е. за търговски цели за себе си или децата си, с предпоставка, че в миналото те са извършвали бизнес с минимален срок от 30 (тридесет) месеца.

- След една година, наемателят може да напусне имота, като уведоми наемодателя предварително, три месеца преди датата на отпътуване,  да се направи редовно плащане до деня на заминаването и да плати глоба от 1 (една) месечна сума наем.

- Лизинговите плащания могат да се определят в размер, приет от страните. А също може да се коригира в зависимост от съгласието на страните. Препоръчително е да се избегне корекция на високи процент, тъй като трудностите при спазването им може да доведе до появата на проблеми за отдаване под наем.
 
- Не пишете в договора по малка сума от устното споразумение. Освен че това е  данъчно престъпление, до голяма степен това ощетява собственика  Ако той би трябвало да изиска плащане на наем в съда, той няма да може да изиска различна сума от посочената в договора за наем. Освен това, въпреки устното споразумение, наемателят може да плати само описаната в договора сума.

- Доходи, получени от наем, подлежат на данъчно облагане.

- Що се отнася до комуналните разходи, Държавната електрическа корпорация (ΔΕΗ/ДЕИ) и Водоснабдяване, за предпочитане е наемателят да  сключва договор за тези услуги лично.  По този начин, от собственика никога няма да бъде отговорен за задълженията на наемателя. При Водоснабдяване, се действа по друг начин, там е желателно собственикът да провери дали наемателят плаща сметките. Разбира се, в случай на неплатени задължения има опция собственикът да ползва гаранционния депозит при наемането на апартамента,  дадена на собственика  в началото на лизинговия договор. (Виж по-долу.).

- С подписването на договора винаги под формата на гаранционен депозит се заплаща сума в размер на един или два месечни  наема. Размерът на гаранцията никога не трябва да се приспада за наемите, тъй като целта на това е да се покрие задължения по други сметки и малки щети, причинени на недвижимия имот. Депозит за сигурност се връща без плащането на лихви, веднага след като се потвърди, че наемателят  няма дългове ( ток, вода, газ), както и щети на недвижимия имот.

- Ако имуществото, без наличие на каквито и да било видими проблеми и щети, е препоръчително да бъде описано в договора. Също така, ако имотът е със съществуващи проблеми и това трябва да бъде описано в договора, така че след изтичането на договора наемателят да не бъде задължен.

- Сумата за наема, която е длъжен да плати наемателя, а също и сметките (ток, вода, газ) може да се изискват в съда.  Също така, може да се изисква и неговото  напускане. В такива случаи трябва помощ на адвокат. Тази процедура не продължава дълго. Разходите ще зависят от размера на наема и общия размер на дълга.

- Неполучената сума по наем, може да бъде обявена в данъчната служба. По този начин, собственикът не плаща данък, а наемателят ще бъде принуден в някакъв момент да плати, тъй като тези суми придобиват статус на публични приходи.Горепосочените указания са съставени 04.07.2015, в съответствие с действащите закони.

Абонамент за бюлетин