Отдаване под наем на недвижими имоти в Гърция.

Отдаване под наем на недвижими имоти в Гърция.

Отдаване под наем на недвижими имоти с Гърция е печеливш начин за генериране на приходи ако сте закупили имот в страната и не планирате да живеете в страната през цялата година

Закупуването на имот с цел отдаване под наеме една от най-предпочитаните инвестиции. Тя бързо се възвръща под формата на месечен наем. Нашата компания предлага широк спектър от услуги, свързани с отдаване под bнаем на недвижими имоти в Гърция. Осигуряваме надеждни наематели. Грижим се за изпълнението и подписването на договора за наем и за внасянето на сумата от наема по вашата сметка. Също се грижим и за поддръжката на имота.

Отдаване под наем на недвижими имоти в Гърция по време на плажния сезон


Плажният сезон в Гърция започва през Април и завършва през Октомври. Затова много хора предпочитат да наемат къща за цялата година. Цените на наема се определят от много фактори като вида на отдаденото имущество, лизинговия период, времето от годината, разстоянието до морето. Средната цена на годишния наем на двуетажна къща в близост до морето е 10,000 евро на година. 150 евро на ден пък е цената при краткосрочно отдаване под наем. Наемът на апартамент на брега на морето през лятото е около 40-55 евро на ден.
Според експертните прогнози цените на имотите в Гърция в момента са стабилни и няма да има спад. Това се дължи  на увеличението на туристическите потоци и инвестициите в страната.
                      
                                          Обща информация
                               за наемодатели и наематели

1. Жилище под наем

 - Минималната продължителност на наемане е 3 години, което трябва да бъде изрично упоменато в договора.

 - В случай на отдаване под наем на жилища на семейства е желателно да се уточни в договора име и фамилия и на съпруга/съпругата.

 - В случай на отдаване под наем на жилища на студенти, се препоръчва подписването на договор от родител или родителите трябва да гарантират плащането на наеми и други разходи.

- Дори ако писмен договор е сключен за по-кратък период, собственикът и наемателя се обвързват с ангажименти в продължение на най-малко от три години.

- Ако собственикът и наемателят в споразумението за лизинг ще напишат по-кратък период (например, 8 месеца, 1 година, и т.н.) и наемателят предава имота при изтичане на договорения срок, собственикът получава ключовете без никакви проблеми. Препоръчително е наемателят да получи писмено заявление от собственика на имота, че няма претенции към бъдещи наеми.

- Задължителният период на договора може да се променя само с нов нотариално заверен договор, който може да бъде подписан само след изтичането на 6 месеца от началото на лизинговия договор.

- След три години, собственикът може да поиска своето имущество, по всяко време, а наемателят е длъжен да го освободи.

- По време на лизинговия договор собственикът няма право да изисква имота за лично ползване.

- Сумата на наема се определя в размер, приет от страните. Той може да се коригира в зависимост от желанията на страните. Препоръчително е да се избягват корекции във висок процент, тъй като трудностите при спазването, които могат да последват  ще доведат до проблеми за отдаване под наем.

- Не пишете в договора по малка сума от устното споразумение. Освен че това е  данъчно престъпление, до голяма степен е в щета на собственика. Ако той трябва да изиска плащане на наем в съда, той няма да може да изисква различна сума от посочената в договора за наем. Освен това, въпреки устното споразумение, наемателят може да плати само описаната в договора сума.

- Доходите, получени от отдаване под наем, подлежат на данъчно облагане.

Комунални разходи при отдаване под наем на недвижим имот в Гърция

- Що се отнася до комуналните разходи, Държавната електрическа корпорация (ΔΕΗ/ДЕИ) и Водоснабдяване, за предпочитане е наемателят да сключва договор за тези услуги лично.  По този начин собственика никога няма да бъде отговорен за задълженията на наемателя. При Водоснабдяване, се действа по друг начин. Там е желателно собственикът да провери дали наемателят плаща сметките редовно. В случай на неплатени задължения има опция собственикът да ползва гаранционния депозит при наемането на апартамента. Той  се дава на собственика  в началото на лизинговия договор. (Виж по-долу).
 
- С подписването на договора се заплаща гаранционен депозит. Той е в размер на един или два месечни наема. Размерът на гаранцията никога не трябва да се приспада за наемите. Целта на това е да се покрие задържането на други сметки и малки щети, причинени на недвижимия имот. Гаранционният депозит се връща без плащането на лихви, веднага след като се потвърди, че наемателят няма дългове (ток, вода, газ) и щети на недвижимия имот.

- Ако имуществото е без наличие на каквито и да било видими проблеми и щети, е препоръчително да бъде описано в договора. Ако имотът е със съществуващи проблеми трябва да бъде описано в договора. Така след изтичане на договора на наемателят да не бъде таксуван за тях.

-Сумата за наема и сметките (ток, вода, газ), които е длъжен да плати наемателят може да се изискват в съда. Може да се изисква и неговото  напускане. В такива случаи се нуждаете от помощ на адвокат. Тази процедура не продължава дълго. Разноските ще зависят от размера на наема и общия размер на дълга.

- Неполучената сума на наема може да бъде обявена в данъчната служба. Тези суми придобиват статут на публични приходи. По този начин, собственикът не плаща данък, а наемателят ще бъде принуден в някакъв момент да плати.


 

2. Отдаване под наем на ваканционен дом

(Минимум 40 m²)

- Споразумението трябва да бъде в писмена форма.

- Минималният срок за наемане е 1 (един) месец.

- Не е нужно специално разрешение от Гръцката туристическа организация (EOT).

- Няма нужда от регистрация в данъчната служба.

- Договорът за отдаване под наем се подава по електронен път до Данъчната служба с лични данни на наемателят и ЕГН. Ако наемателят е с местожителство в чужбина и отдаването под наем е за период до три (3) месеца, се пише само номер на паспорта и мястото на пребиваване.

Ако собственикът има цел да отдава под наем за по-малко време е необходимо да има регистрация в данъчната служба.


3. Обзаведени апартаменти под наем

(Минимум 80 m²)

- Споразумението трябва да бъде в писмена форма.

- Минималният срок за наемане е 1 (един) месец, максималният- три (3) месеца.

- Разрешено е даване под наем и на една седмица, но в този случай се изисква специално разрешение от Гръцката  организация по туризъм (EOT).

- Няма нужда от регистрация в данъчната служба.

- При седмичния и при месечния наем общият период на лизинга не може да надвишава три (3) месеца в една и съща година.

При отдаване под наем на ваканционен дом или обзаведени апартаменти се забранява даване под наем на два имота от един и същ собственик.

 Получените доходи от наема подлежат на данъчно облагане.
 
4. Отдаване под наем на офис или търговски помещения

- Минималната продължителност на договора за наем на офис или търговски обекти е 3 години и трябва да бъде изрично споменато в договора.

- Дори ако в договора е уговорен по-кратък период, собственикът и наемателят са обвързани с ангажимент в продължение на минимум три години. Договарящите се страни могат да прекратят договора за наем. Това става с ново споразумение, с определена дата, и документ, потвърждаващ автентичността на подписите от публична институция.

- В края на 18 месеца собственикът има право да изиска  имота за лична употреба, т.е. за търговски цели за себе си или децата си. Това става с предпоставка, че в миналото те са извършвали бизнес с минимален срок от 30 (тридесет) месеца.

- След една година наемателят може да напусне имота. Необходимо е да уведоми наемодателя предварително три месеца преди датата на отпътуване. Също така трябва да направи редовно плащане до деня на заминаването и да плати глоба от 1 (една) месечна сума наем.

- Лизинговите плащания се определят в размер, приет от страните. Те може да се коригират в зависимост от съгласието на страните. Препоръчително е да се избягва корекция на високи проценти.  Трудностите при спазването им могат да доведат до появата на проблеми за отдаване под наем.
 
- Не пишете в договора по малка сума от устното споразумение. Това е данъчно престъпление, но до голяма степен ощетява и собственика.  Ако се налага да изиска плащане на наем в съда, той няма да може да изиска различна сума от посочената в договора за наем. Също така, въпреки устното споразумение, наемателят може да плати само описаната в договора сума.

- Получените от наем доходи подлежат на данъчно облагане.

- За предпочитане е наемателят да сключва договор за комуналните разходи лично.  По този начин собственика никога няма да бъде отговорен за задълженията на наемателя. При Водоснабдяване се действа по друг начин. Там е желателно собственикът да провери дали наемателят плаща сметките. В случай на неплатени задължения има опция собственикът да ползва гаранционния депозит при наемането на апартамента. Той се дава на собственика  в началото на лизинговия договор. (Виж по-долу.).

- С подписването на договора се заплаща сума в размер на един или два месечни наема винаги под формата на гаранционен депозит. Размерът на гаранцията никога не трябва да се приспада за наемите. Целта му е да се покрие задължения по други сметки и малки щети, причинени на недвижимия имот. Гаранционният депозит се връща без плащането на лихви, веднага след като се потвърди, че наемателят  няма дългове ( ток, вода, газ) и щети на недвижимия имот.

- Ако имуществото е без наличие на каквито и да било видими проблеми и щети е препоръчително да бъде описано в договора. Ако имотът е със съществуващи проблеми трябва да бъде описано в договора. Така след изтичане на договора наемателят да не бъде таксуван за тях.
- Сумата за наема и сметките (ток, вода, газ), които е длъжен да плати наемателя може да се изискват в съда. Може да се изисква и неговото  напускане. В такива случаи е неоходима помощта на адвокат. Тази процедура не продължава дълго. Разтоските ще зависят от размера на наема и общия размер на дълга.

- Неполучената сума по наем може да бъде обявена в данъчната служба. Тези суми придобиват статус на публични приходи. По този начин собственикът не плаща данък, а наемателят ще бъде принуден в някакъв момент да плати.Горепосочените указания са съставени 04.07.2015, в съответствие с действащите закони.

Абонамент за бюлетин