Въпроси и отговори

Въпроси и отговори за закупуване на имот в Гърция от фирмата
Grekodom Development

Разходи за сметка на купувача:

  • Парично  обезщетение на адвоката е 1.5% от стойността на имота, посочени в договора за продажба, плюс ДДС от 24%.
  • Нотариални услуги обикновено са от порядъка на 1,5% от покупната цена, посочена в договора за продажба, плюс ДДС от 24%.
  • Данък за  получаване на права на собственост зависи от годината на издаване на разрешителното за строеж:

             a) ако разрешителното е издадено до 2006 г., данъчната ставка е 3,09% от кадастралната стойност на имота;
             б) ако разрешителното е издадено след 2006 г., данъкът е 24% от кадастралната стойност на имота.

  • Регистриране на имота в регистъра е 0.5% от продажната цена.
  • Разходи за услуги на дружеството не са включени в цената на обектите и е 2% от действителната стойност на имота плюс 24% ДДС.


Сайтът показва ли действителната цена на обектите?

Услугите на компанията  Grekodom Development са 2% от действителната стойност на имуществото (плюс ДДС, комисионната официално определена в договора за продажба).
Това е общоприето за агенция за недвижими имоти  в Гърция, може да се изплати на вноски (при подписване на предварителен договор, а след това останалата част ще бъде платена при подписване на окончателния договор) и е за сметка на купувача.
Тази комисионна не е включена в цената на обектите и на сайта ние поставяме действителна цена за недвижимите имоти. Купувачите имат възможност да се пазарят (договаряне в Гърция е уместно навсякъде и винаги) със собственика на имота, което потвърждава нашата почтеност. Купувачите винаги имат възможност да сравняват цените с предложенията на други компании на пазара, ние гарантираме, че нашите цени са по-ниски с поне 10%. Това се постига чрез факта, че между нас, клиента и предприемача няма посредници - само тези три брънки от веригата по продажба на недвижими имоти.

Дават ли гръцките банки ипотечни кредити  на чужденци? Ако да, то при какви условия?

Има банки, които се фокусират върху кредитирането на чуждестранни граждани. Повечето банки, издаващи кредити за закупуване на недвижими имоти в Гърция, вземат предвид  съществуващите задължения и плащания на клиента в страната на пребиваване, включително ипотечни плащания, наем, лични и банкови заеми, както и издръжка на дете. Изисква се задължително доказване на доход . Това може да бъде удостоверение от работодател за месечно възнаграждение, спестявания или инвестиционен доход. 

Срокът за погасяване на кредита е до 10 години, с лихвен процент от 9% годишно.

Има ли годишен данък на недвижими имоти?

От септември 2011 г.  Гърция въвежда годишен данък върху имущество, размерът му се определя от площта на имота и района на населеното място. Данъкът се събира само от собствениците, а не от наемателите и сметката за него се добавя към сметката за електричество (идва по пощата). Общият размер на данъка ще бъде от 160 до 1000 евро на година.

Кои региони на Гърция са по-популярни сред купувачите?

Основният интерес на купувачите сега е фокусиран на полуостров Халкидики, с кристално море и плажове, чиято чистота е отличена със "Син флаг" от Европейския съюз. Експертите смятат този регион за най-перспективен по отношение на цена и качество. Сред специалните оферти са недвижимите имоти на третия "ръкав" на полуостров Халкидики - Атон. Това кътче на Гърция е място с прекрасна природа и неотразима атмосфера на мир и покой, която създава близостта до Света гора.
Сред другите не по-малко популярни райони за покупка на имот в Гърция са Солун и Атина. Редовни целогодишни полети от всяка страна на ЕС  ги правят достъпни за бизнес и първокласна почивка на гостоприемната гръцка земя.
Кой не иска да има собствено жилище в културния и бизнес център на Гърция, още повече и с изглед към древни архитектурни забележителности, които помнят много хилядолетия славна гръцката история?
Гръцките острови отдавна са харесвани от туристи от различни страни: Англия, Германия, Франция, Италия и др.
Крит - най-големият остров в Гърция. Островът е покрит с легенди и митове, с поразителна природна красота: планински пейзажи, клисури с буйни гори, древни паметници, плажове с бял пясък. Много  хилядолетия преди, именно тук е родена  европейската цивилизация. Днес Крит е един от най-привлекателните курорти в света.

Какви документи са необходими за покупка на имот в Гърция?

Пакетът от документи за придобиване на недвижими имоти в Гърция е малък
 и много прост:

  • валиден паспорт;
  • валидна виза за страната;
  • документ, удостоверяващ постоянно пребиваване (вътрешен паспорт/лична карта на държавата на пребиваване);
  • удостоверение за трудова заетост, т.е. официален документ, потвърждаващ основните професионални дейности на потенциалните купувачи;
  • копие от данъчната декларация (сертификат за данъка върху личните доходи) или всяко друго удостоверение за доход (отчет за          приходите, банково извлечение от сметката). Сумата, показана като приход, не е от значение и не зависи от стойността на имота. Този сертификат се изисква за регистрация на номер по ДДС.

В какъв минимален срок може да се завърши процедурата по регистрация на покупката на недвижими имоти и да се получат документите на имота?

Първо купувачът трябва да получи данъчен номер и  да отвори сметка в банка, това се прави за няколко часа в същия  ден. Тогава адвокатът започва проверката на имота, което може да отнеме няколко дни, ако всички документи са в ред, и ще продължи малко по-дълго, с покупка на земя и сложни обекти (хотел, бизнес). След това, ако купувачът е готов да плати пълната цена на имота, подписва се споразумение за прехвърляне на собственост. Тогава всички документи се представят за вписване в регистъра на собствениците. Издаването на удостоверение за собственост на имота се извършва в рамките на 5 работни дни. По този начин, в рамките на 7 работни дни, има възможност, при липса на каквито и да било ограничителни обстоятелства (неготовност купувача незабавно да плати пълния размер на сделката, необходимост от повече време за проверка на документите и т.н.), за да се завърши целият процес на закупуване на недвижими имоти.


Мога ли чрез вашата компания да намеря клиенти за отдаване под наем на закупения имот?

Да, нашата фирма предлага такива услуги. Ние можем да Ви помогнем да намерите клиенти за отдаване под наем на Вашия имот, осигурявайки Ви стабилен доход от имота в момента, когато вие не живеете в Гърция.

Какви са изискванията на закона в Гърция към собственика, който желае да отдава закупения имот под наем?

Всички, които желаят да дават под наем жилище, трябва да имат разрешение  на туристическа организация за отдаване под наем за срок до 30 дни, докато отдаване под наем над 30 дни, не се изисква разрешение. С наемателя  на къщата се сключва договор за лизинг. Върху доходите се заплаща данък: печалбата от лизинг с капацитет до 12 000 евро -  данък 11%,  от 12 000 и нагоре - данък 33%.

Какви "капани" има за закупуване на имот в страната, които могат да са неизвестни на купувача?

Процесът на закупуване на имот в Гърция е прозрачен и опростен. Проверката на документите и поддръжката на клиентите извършват независими адвокати, които първоначално предпазват купувача от всякакви изненади.

Абонамент за бюлетин