FAQ за закупуване на имоти от Grekodom

В тази страница от сайта ни ще намерите отговорите на най-често задаваните от наши клиенти въпроси, свързани със закупуване на имоти от Grekodom Development

Преди да пристъпите към сделка по закупуване на имот е важно да проверите какви са разходите за сметка на купувача? Колко процента е адвокатската такса, колко прожента е ДДС-то, колко струват нотариалните услуги, какви данъци се пращат при закупуване на имоти от Grekodom?  На тези въпроси и свързаните с тях отговаряме в следващите редове.

  • Паричното  обезщетение на адвоката е 1.5% от стойността на имота, посочен в договора за продажба. Към него се начивляват още 24% ДДС.
  • Стойността на нотариални услуги обикновено е 1,5% от покупната цена, посочена в договора за продажба. Към тази сума отново се прибавят 24% ДДС.
  • Освен тези две такси, се плаща и данък за получаване на права на собственост. Неговият размер зависи от годината на издаване на разрешителното за строеж.За разрешителни, които са издадени до 2006 г., данъчната ставка е 3,09% от кадастралната стойност на имота. Ако разрешителното за строеж е издадено след 2006 г., тогава данъкът е 24% от кадастралната стойност на имота.
  • Таксата за регистриране на имота в имотния регистър е 0.5% от продажната цена. Върху тази такса не се начислява ДДС.
  • Разходите за услугите на дружеството не са включени в цената на обектите. Към настоящия момент те са 2% от действителната стойност на имота плюс 24% ДДС.


Сайтът за закупуване на имоти от Grekodom показва ли действителната цена на обектите?

Когато избирате стой посредник трябва да сте наясно, че при сключване на сделка всяко едно дружество получава комисионна от страна на купувача в размер предварително определен от дружеството. При закупуване на имоти от  Grekodom Development цената на услугата е 2% от действителната стойност на имуществото. Към нея е включено ДДС и комисионната, която официално определена в договора за продажба.
Това е общоприетата стойност за услугите на агенциите за недвижими имоти  в Гърция. Ако изпитване финансови затруднения и не можете да платите сумата на куп, ние от Grekodom Development давме възможност за изплащане на вноски. Първата вноска обикновено се плаща при подписване на предварителен договор между клиентите. Останалата част от сумата се плаща при подписване на окончателния договор за покупко-продажба и тя е за сметка на купувача.
Комисионната за нашите услуги не е включена в цената на обектите. Ето защо в сайта ни вие виждате действителната цена на недвижимите имоти, които разглеждате.

Договарянето със собствениците на имотите в Гърция е възможно винаги и навсякъде, което дава известна свобода на купувачите да променят цената на имота в своя полза. Предлагайки тази възможност на нашите клиенти, ние потвърждаваме почтеността и благоразположението си към тях. За нас не е проблем, дори е предимство, ако купувачите решат да сравняват цените, на който продаваме ние, с предложенията на други компании на пазара. Винаги при едно такова сравнение нашите клиенти се убеждават, че предлагаме най-добрите цени на пазара, които напълно съответстват на предлаганото качество. Това е второто потвърждение за нашата коректност и точност. Нашите цени са по-ниски с поне 10% спрямо цените на нашите конкуренти. Ено от най-големите предимства при закупуването на имоти от Grekodom е, че между нас, клиента и предприемача няма посредници. От една страна така избягваме излишни вмешателства в отношенията между страните, а от друга спестяваме на купувачите спекулации с цените на имотите, които са харесали.


Дават ли гръцките банки ипотечни кредити за закупуване на имоти от Grekodom на чужденци и при какви условия?

Определено има възможност чужденец да закупи с ипотечен кредит недвижим имот в Гърция.

Това става със съдействието на банки, които са фокусирани върху кредитирането на чуждестранни граждани. За повечето банки, които одобряват кредити за закупуване на недвижими имоти в Гърция, за важни съществуващите задължения и плащания на клиента в страната на пребиваване. Към тези задължения спадат ипотечните плащания, наемите, личните и банковите заеми, както и издръжката на дете/деца. Както всички други банки, така и банките, които кредитират чужди граждани изискват задължително доказване на рамера на доходите на кредитоискателя. За доказването на този доход можете да представите както удостоверение от работодател за месечно възнаграждение, така и копие от трудов договор. При искане на одобрение за ипотечен кредит е добре да представите и удостоверение от банката, в която държите спестяванията си и/или инвестиционния си доход (ако имате такива). 

Срокът за погасяване на ипотечен кредит, изтеглен от чужденец е до 10 години и е с лихвен процент от 9% годишно.

Има ли в Гърция годишен данък на недвижимите имоти?

Да. Има. От месец септември 2011 г.  Гърция въведе годишен данък върху имуществото, чиито размер се определя от площта на имота, района в който е и в кое населеното място се намира. Данъкът се плаща от собствениците на дадения имот като се добавя към сметката за изразходваната електроенергия. Ако имате наематели те нямат отношение към плащането на този разход. Общият размер на данъка е между от 160 до 1000 евро на година.

Кои региони на Гърция са предпочитани от купувачите?

Кристалното море и плажовете на полуостров Халкидики са предмет на най-голям интерес от къповачите към момента. Чистотата на Халкидики е отличена със "Син флаг" от Европейския съюз и това прави полуострова една от най-желаните дестинации за екскурзии и почивки. Закупуването на  имоти от Grekodom  в тази чат на Гърция е изключително перспективно инвестиционно решение. Експертите смятат този регион за най-балансиран по критерии цена- качество. Сред специалните и най-търсени оферти са недвижимите имоти на третия "ръкав" на полуострова - Атон. Прекрасната природа и атмосферата на мир, тишина и покой, която създава близостта до Света гора, са част от предимствата на този регион.
Не по-малко популярни райони за покупка на имоти от Grekodom в Гърция са Солун и Атина. Редовните целогодишни полети от всяка страна на ЕС подобряват значително достъпността на тези градове. Това ги прави предпочитани както за бизнес, така и за първокласна почивка на гръцка земя. 
Притежаването на собствено жилище в културния и бизнес център на Гърция с изглед към древни архитектурни забележителности, които помнят много хилядолетия славна гръцката история е истинска наслада за сетивата. Чудесната гръцка кухня допълва хармонията от гледки и звуци и превръща престоя ви в Гърция в сбъдната мечта.
Гръцките острови отдавна са сре любимите дестинации на туристи от различни страни като Англия, Германия, Франция, Италия. Списъкът е толкова дълъг, колкото и разнообразни преживявания предлага престоят на гръцка земя.
Крит е най-големият остров в Гърция. Неговите легенди и митове добавят мистичност на поразителната природна красота. Остров Крит предлага разкошни планински пейзажи, клисури с буйни гори, древни паметници и плажове с фин бял пясък. Според историците, именно тук е родена европейската цивилизация. Днес Крит е един от най-привлекателните и желани курорти в света.

Какви документи са необходими за покупка на имоти от Grekodom  в Гърция?

Пакетът от документи за придобиване на недвижими имоти в Гърция включва:

  • валиден паспорт;
  • валидна виза за страната;
  • документ, удостоверяващ постоянно пребиваване (вътрешен паспорт/лична карта на държавата на пребиваване);
  • удостоверение за трудова заетост и/или друг официален документ, потвърждаващ основните професионални дейности на потенциалните купувачи;
  • копие от данъчната декларация (сертификат за данъка върху личните доходи) или всяко друго удостоверение за доход (отчет за приходите, банково извлечение от сметката). Сумата, която е показана като приход, не е от значение и няма отношение към стойността на избрания за закупуване имот. Този сертификат се изисква за регистрация на номер по ДДС.

В какъв минимален срок може да се завърши процедурата по регистрация на покупката на недвижими имоти? Кога се получават документите на имота?

Преди всичко, купувачът трябва да получи данъчен номер и да отвори сметка в банка. Това се прави за няколко часа и документите стават готови в същия ден. След като вече имате данъчен номер и банкова сметка, адвокатът, който ще води сделката ви, започва проверката на имота. При закупуването на частен имот ако всички документи са валидни и истинни този процес може да отнеме няколко дни. Поради спецификата на сделката, проверката при покупка на земя и сложни обекти (хотели, бизнеси) отнема повече време. Когато тази проверка приключи, ако купувачът е готов да плати пълната цена на имота, се подписва споразумение за прехвърляне на собственост. След този акт, всички документи се представят за вписване в регистъра на собствениците. Удостоверението за собственост на имота се издава в рамките на 5 работни дни. При липса на ограничителни обстоятелства (неготовност купувача незабавно да плати пълния размер на сделката, необходимост от повече време за проверка на документите и т.н.) закупуването на недвижим имот в Гърция може да се извърши в рамките на седем работни дни.

Мога ли чрез вашата компания да намеря наематели на закупения от мен имот?

Да, в Grekodom Development предлагаме такива услуги. Ние стдействаме на нашите клиенти за намирането на наемодатели за техните имоти. По този начин осигуряваме стабилен доход от имота в момента, в който не живеете в Гърция.

Какви са законовите изискванията към собственик, който желае да отдава закупен имот в Гърция под наем?

Всички, които желаят да отдават под наем жилище в Гърция на различни наематели за кратък период от време (нощувка, седмица,15дни), трябва да имат разрешение  от туристическа организация за отдаване под наем за срок до 30 дни. Ако отдавате под наем на един и същи наемател за период над 30 дни не се изисква такова разрешение. С наемателя  на къщата/апартамента се сключва договор за лизинг. Върху доходите от наема се заплаща данък: за печалба от лизинг с капацитет до 12 000 евро -  данъкът е 11%. За суми от 12 000 евро и нагоре данъкът е 33%.

Какви "капани", неизвестни за купувачите, има при закупуването на имоти в страната?

Процесът на закупуване на имот в Гърция е прозрачен и опростен и „капани“ са невъзможни. Проверката на документите и поддръжката на клиентите се извършват от независими адвокати. Целта на адвокатите е предпазването на купувачите от измами, фалшиви сделки и злоупотреби от страна на продавачите. Предварителната проверка на имотите е с цел установяване на наличие на неплатени сметки, запори, активни ипотеки и други тежести. Към сделка се пристъпва тогава, когато желания имот няма такива тежести.

Абонамент за бюлетин