Въпроси и отговори

Въпроси и отговори за закупуване на имот в Гърция от фирмата
Grekodom Development

Разходи за сметка на купувача:

     > Парично  обезщетение на адвоката е 1.5% от стойността на имота, посочения
         в договора за продажба, плюс ДДС от 24%.

      >Нотариални услуги обикновено са от порядъка на 1,5% от покупната цена,
         посочена в договора за продажба, плюс ДДС от 24%.

      >Данък за  получаване на права на собственост зависи от годината на издаване на
         разрешителното за строеж:

         а) ако разрешителното е издадено до 2006 г., данъчната ставка е 3,09% от  
             кадастралната стойност на имота;

         б) ако разрешителното се издава след 2006 г., данъкът е 24% от кадастралната
             стойност на имота.

       >Регистриране на имота в регистъра е 0.5% от продажната цена.

       >Разходи за услуги на дружеството не са включени в цената на обектите и е
         2% от действителната стойност на имота плюс 24% ДДС.

Сайтът е изложил действителната цена на обектите?

Услугите на компанията  Grekodom Development са 2% от действителната стойност на имуществото (плюс ДДС, комисията официално определена в договора за продажба).
Това е общоприето за риелторска  фирма  в Гърция и  се изплаща за сметка на купувача на редица вноски (при подписване на предварителен договор, а след това останалата част ще бъде платена при подписване на окончателния договор).
Тази комисионна не е включена в цената на обектите и на сайта ние поставяме действителна цена за недвижимите имоти. Купувачите имат възможност да се пазарят (договаряне в Гърция е уместно навсякъде и винаги) със собственика на имота, което потвърждава нашата почтеност. Купувачите винаги имат възможност да сравняват цените с предложенията на други компании на пазара, ние гарантираме, че нашите цени са по-ниски с поне 10%. Това се постига чрез факта, че между нас, клиентът и предприемачът няма посредници - само тези три връзки на веригата от продажба на недвижими имоти.

Дават ли гръцките банки ипотечни кредити  на чужденци? Ако да, то при
 какви условия?

Има банки, които се фокусират върху кредитирането на чуждестранни граждани. Повечето банки, издаващи кредити за закупуване на недвижими имоти в Гърция, вземат предвид  съществуващите задължения и плащания на клиента в страната на пребиваване, включително ипотечни плащания, наем, лични и банкови заеми, както и издръжка на дете. Изисква се подтвърждение  на доход задължително. Това може да бъде сертификат за заплати, спестявания или инвестиционен доход.
Срокът за погасяване на кредита е  до 10 години, с лихвен процент от 9% годишно.

Има  ли годишен данък на недвижими имоти?

От септември 2011 г.  Гърция въвежда годишен данък върху имущество, размерът му
му се определя от площта на имота и района на населеното място. Данъкът се събира само
от собствениците, а не от наемателите и сметката за него се добавя към сметката за електричество (идва по пощата). Общият размер на данъка ще бъде от 160 до 1000
евро на година.

Кои региони на Гърция са по-популярни сред купувачите?

Основният интерес на купувачите сега са фокусирани на полуостров Халкидики, според чистото море и плажовете, чиято чистота е отбелязана с най-високата оценка на околната среда, "Син флаг" на Европейския съюз. Експертите смятат този регион като най-перспективен по отношение на цена и качество. Сред специалните оферти са недвижимите имоти на третия "ръкав" на полуостров Халкидики - Атон. Това кътче
на Гърция е място с прекрасна природа и неотразима атмосфера на мир и покой, което създава близостта до светата земя.
Сред другите не по-малко популярни райони за покупка на имот в Гърция са Солун и Атина. Редовни целогодишни полети от всяка страна на ЕС  ги правят достъпни за бизнес и първокласна почивка на гостоприемната гръцка земя.
Кой не иска да има собствено жилище в центъра на културния и бизнес живот на Гърция, още и с изглед на древните архитектурни забележителности, които помнят много хилядолетия славната гръцката история?
Гръцките острови отдавна са харесвани от туристи от различни страни: Англия, Германия, Франция, Италия и др.
Крит - най-големият остров в Гърция. Островът е покрит с легенди и митове, с поразителна природна красота и уникалност: планински пейзажи, клисури с буйни гори, древни паметници, плажове с бял пясък. Много  хилядолетия преди,  имено тук,
е родена  европейската цивилизация. Днес Крит е един от най-привлекателните курорти в света.

Какви документи са необходими за покупка на имот в Гърция?

Пакетът от документи за придобиване на недвижими имоти в Гърция е малък
 и много прост:

    > валиден паспорт;
    > валидна виза за страната;
    >документ, удостоверяващ постоянно пребиваване (вътрешен паспорт на държавата
       на пребиваване);
    > удостоверение за трудова заетост, т.е. официален документ, потвърждаващ
       основните професионални дейности на потенциалните купувачи;
    > копие от данъчната декларация (или сертификат за данъка върху личните доходи),
       или всяко друго удостоверение за доход (отчет за приходите, банково извлечение
       от сметката).  Сумата, показана като приход, не е от значение и не зависи от
       стойността на имота. Този сертификат се изисква за регистрация на номер по ДДС.
В какъв минимален срок може да се завърши процедурата по регистрация на покупката на недвижими имоти и  получаването  на документите на имота?

Първо купувачът трябва да изготви TIN и сметка в банка, това се прави за няколко часа в същия  ден. Тогава адвокатът започва проверката на имота, което може да отнеме няколко дни, ако всички документи са в ред, и ще продължи малко по-дълго, с покупка на земя и сложни обекти (хотел, бизнес). След това, ако купувачът е готов да плати пълната цена на имота, подписва се споразумение за прехвърляне на собственост. Тогава всички документи се представят за вписване в регистъра на собствениците. Издаване на удостоверение за собственост на имота се извършва в рамките на 5 работни дни. По този начин, в рамките на 7 работни дни, има възможност, при липса на каквито и да било ограничителни обстоятелства (неготовност купувача незабавно да плати пълния размер на сделката, необходимост от повече време за проверка на документите и т.н.), за да се завърши целият процес на закупуване на недвижими имоти.


Мога ли чрез вашата компания да намеря клиенти за отдаване под наем на закупения имот?

Да, нашата фирма предлага такиви услуги. Ние можем да ви помогнем да намерите клиенти за отдаване под наем на Вашия имот, осигуряващ получаване на стабилен доход от имота в момента, когато вие не живеете в Гърция.

Какви са изискванията на закона на Гърция до собственика, който желае да отдава закупения имот под наем?

Всички, които желаят да дават под наем жилище, трябва да имат разрешение  на туристическа организация за отдаване под наем за срок до 30 дни, докато отдаване под наем над 30 дни, не се изисква разрешение. С наемателя  на къщата се сключва  договор за лизинг. Върху доходите се заплаща данък: печалбата от лизинг с капацитет до 12 000 евро -  данък 11%,  от 12 000 и нагоре - данък 33%.

Какви "капани" има за закупуване на имот в страната, които могат да са неизвестни на купувача?

Процесът на закупуване на имот в Гърция е прозрачен и опростен. Проверката на документите и поддръжката на клиентите извършват независими адвокати, които първоначално предпазват купувача от всякакви изненади.

Абонамент за бюлетин