Данъчно облагане в Гърция

Изискването при закупуване на недвижими имоти в Гърцияе да се заплати  данък върху прехвърлянето на правото на собственост. В момента данъчните ставки са две:

 - 3,09% от 1 януари 2014 г. ( вместо 10%, както е било преди това). За първичния пазар на недвижими имотив Гърция, с издадени разрешителни за строеж преди 1 януари 2006 г. Също и за обекти на вторичния пазар на жилища, независимо от датата на издаването на разрешение за строеж;
 - 24% за недвижими имотив Гърция, с разрешение за строеж, издадено след 1 януари 2006 г;
След придобиването на недвижими имотив Гърция собственикът годишно заплаща  нов единен имотен  данък.  Парламентът прие закон за новия единен данък (ΕΝ.Φ.Ι.Α) от 1 януари 2014 г. Той е предназначен да замени въведения през 2011 г. извънреден данък на имот, включен в сметката за електроенергия (ДЕИ). С новият единен данък ще се облагат обекти, собственост на физически и юридически лица. Това включва и поземлени и земеделски участъци.
Заплащането на данъците ще бъде пропорционално на процента на собственост при наличие на съсобственост. Собственикът може да види размерът на данъка върху имота на сайта на данъчната служба. За целта е необходимо да влезе с индивидуален код - парола.

Чрез въвеждането на нов данък се облагат следните права на собственост на недвижими имотив Гърция:

 • Частен имот ;
 • Дялово участие;
 • Обща съсобственост;
 • Наети сгради (придобито право за използване на жилищен имот в дългосрочен план).

Новата такса се налага на обекти като вътрешен и външен паркинг, помощни помещения и басейни.

Единният данък върху недвижимите имоти в Гърция се състои от основен и допълнителен. 
Основният данък е предназначен за всички видове недвижими имотив Гърция - сгради, парцели, земеделски стопанства и т.н. При неговото изчисляване се вземат предвид:

 • местоположението на обекта;
 • площта;
 • предназначението;
 • възрастовата структура;
 • етажа и броя на фасади;

На имоти с данъчна оценка, надхвърляща 300. 000 EUR на един собственик и 600.000 EUR за дялово участие се налага допълнителен данък (данък вид лукс) . Неговата ставка варира от 0,1 до 1% от оценената стойност.

 

1. Скала и ставки на данъка върху доходите

Счетоводен период 2018 г. ( финансовата 2019 година)

Доход

Данъчна ставка %

Размер на данъка

Общ размер на дохода

Общ размер на данъка

0-20 000,00

22%

4400 EUR

20000 EUR

4400 EUR

20 000,01-30 000,00

29%

2900 EUR

30000 EUR

7300 EUR

30 000,01-40 000,00

37%

3700 EUR

40000 EUR

11000 EUR

40 000,01+

45%

 

 

 

   
   

2. Въз основа на тази скала се таксуват доходите от наем на жилища и от движимо имущество ( с изключение на случаите, когато данъкът е таксуван върху доход, които вече не е данъчно задължен):

Данъчна ставка върху доход от недвижим имот и движимо имущество:                                    

Доход 

Данъчна ставка %

0-12.000 EUR

15%

12.001€ - 35.000 EUR

35%

35.000 EUR+

45%

Намаляват се данъчните ставки, определени в скалата за наети служители и пенсионери:

 а) При размер на доходите до двадесет и една хиляди (21 000) EUR, данъкът намалява до 2100 EUR. При данъчна ставка по-малка от две хиляди и сто (2100) EUR, размерът на данъчното облекчение е ограничен.

б) За доходи над двадесет и една хиляди (21 000) EUR, сумата намалява до 100 EUR на хиляда евро на дохода до размера на плащането на 2100 EUR. За да не се промени сумата на намалението на данъка, данъкоплатецът трябва да предостави:

 • бележки, издадени в съответствие с разпоредбите на Регламента за валутни операции или в държавите - членки на ЕС
 • разходи за придобиване на стоки и услуги извършени лично, от съпруг /съпруга или деца, които са на тяхната издръжка.

Размерът на разходите трябва да бъде 25% от заявения и облагаемия доход, в съответствие със скалата на дадения параграф. Сумата на предоставените бележки не трябва да надвишава 10 500 EUR. Осъществените разходи се приемат, само когато са включени своевременно в декларация. Те се изчисляват съвместно за двамата съпрузи и се разпределят между тях. Разпределението е в съответствие с декларирания облагаем индивидуален доход, в съответствие със скалата на дадения параграф.
В случай, че сумата на разходите е по-малка от необходимата, количеството на данъците се увеличава с положителна разлика между:

 • необходимата сума;
 • горната граница десет хиляди и петстотин (10 500 евро);
 • предоставената сума на бележките, умножена на 22%.

Абонамент за бюлетин