Данъчно облагане в Гърция

 При закупуване на недвижими имоти в Гърция се изисква да се плаща  данък върху прехвърлянето на правото на собственост. В момента има две данъчни ставки:

 -3,09% (вместо 10%, както е било преди 1 януари 2014 г.)  на първичния пазар на недвижими имоти, с разрешение за строеж, издадени преди 1 януари 2006 г., както и обекти на вторичния пазар на жилища, независимо от датата на издаването на разрешение за строеж;
 -24%, ако разрешението за строеж е издадено след 1 януари 2006 г. Плащането на данък в размер на 24% се преустановява до 31.12.2022 г.(чл. 6 от Кодекс за ДДС, № 2859/2000);


След придобиването на недвижими имоти собственикът годишно заплаща  нов единен имотен  данък  (Парламентът прие закон за новия единен данък (ΕΝ.Φ.Ι.Α) от 1 януари 2014 г.), този данък е предназначен да замени въведения през 2011 г. извънреден данък на имот, който е включен в сметката за електроенергия (ДЕИ). С новия единен данък ще се облагат обекти, собственост, както на физически, така и юридически лица, включително поземлени и земеделски участъци.
В случай на съсобственост, плащането на данъците ще бъде пропорционално на процента на собственост. Размерът на данъка върху имота собственикът може да види на сайта на данъчната служба, като влезе с индивидуален код -парола.

Чрез въвеждането на нов данък се облагат следните права на собственост:

  • Частен имот ;
  • Дялово участие;
  • Обща съсобственост;
  • Наети сгради (придобито право за използване на жилищен имот в дългосрочен план).

В допълнение, новата такса се налага на обекти като вътрешен и външен паркинг, помощни помещения и басейни.

Единният данък върху недвижимите имоти се състои от основен и допълнителен.
Основният данък се отнася към всички видове недвижими имоти: сгради, парцели, земеделски стопанства и т.н. В неговото изчисляване се взема предвид местоположението на обекта, площта, предназначението, възрастовата структура, етажа и броя на фасади. Допълнителен данък (данък вид лукс) се налага на имоти, данъчната оценка на които надхвърля 300. 000 EUR на един собственик и 600.000 евро за дялово участие. Ставката на допълнителния данък варира от 0,1 до 1% от оценената стойност.

 

1. Скала и ставки на данъка върху доходите

Счетоводен период 2018 г. ( финансовата 2019 година)

Доход

Данъчна ставка %

Размер на данъка

Общ размер на дохода

Общ размер на данъка

0-20 000,00

22%

4400 EUR

20000 EUR

4400 EUR

20 000,01-30 000,00

29%

2900 EUR

30000 EUR

7300 EUR

30 000,01-40 000,00

37%

3700 EUR

40000 EUR

11000 EUR

40 000,01+

45%

 

 

 

   
   

2. Доходите от наем на жилища, както и доходите от движимо имущество( с изключение на случаите, когато данъкът е таксуван върху доход, които вече не е данъчно задължен)  се таксуват въз основа на тази скала:

Данъчна ставка върху доход от недвижим имот и движимо имущество                                     

Доход 

Данъчна ставка %

0-12.000 EUR

15%

12.001€ - 35.000 EUR

35%

35.000 EUR+

45%

Данъчните ставки, определени в скалата за наети служители и пенсионери се намалява: а) Ако размерът на доходите до двадесет и една хиляди (21 000) евро, данъкът намалява до 2100 евро. В случай, че данъчната ставка е по-малко от две хиляди и сто (2100) евро, размерът на данъчното облекчение е ограничено.

б) В случай на дохода над двадесет и една хиляди (21 000) евро, сумата намалява до 100 евро на хиляда евро на дохода до размера на плащането на 2100 евро. За да остане сумата на намалението на данъка непроменена, данъкоплатецът трябва да предостави бележки, издадени в съответствие с разпоредбите на Регламента за валутни операции или в държавите - членки на ЕС,  разходи за придобиване на стоки и услуги извършени лично, от съпруг /съпруга или деца, които са на тяхната издръжка. Размерът на разходите, които трябва да бъдат предоставени е 25% от заявения и облагаемия доход в съответствие със скалата на дадения параграф. Сумата на предоставените бележки не трябва да надвишава 10 500 евро. Осъществените разходи се приемат, само в случаи на тяхното своевременно включване в декларация, изчисляват се съвместно за двамата съпрузи и се разпределят  между тях, в съответствие с декларирания облагаем индивидуален доход в съответствие със скалата на дадения параграф.
В случай, ако сумата на разходите е по-малка от необходимата, количеството на данъците се увеличава с положителна разлика между необходимата сума,  горната граница десет хиляди и петстотин (10 500 евро) и предоставената сума на бележките която се умножава на 22%.

Абонамент за бюлетин