Юридическо обслужване от фирмата Grekodom Development

Grekodom Development предлага цялостно юридическо обслужване на физически и юридически лица, финансови организации, инвестиращи своите средства в Гърция и чужбина.

Юридическият отдел на Greкodom Development се помещава в съвременен адвокатски офис в град Солун. Неговите служители са високо квалифицирани юристи с богат опит и знания, специализирани в различни области на правото.

Юристите в отдела ще ви предоставят изчерпателна информация и компетентно юридическо обслужване при подготовката на необходимите за покупка на имот в Гърция документи. Те ще представляват интересите ви пред всеки един орган на държавните институции, съда и всички останали страни по сделката. При покупка на имот в Гърция цялата документация по сделката се предоставя на клиента на разбираем за него език (български, руски, гръцки, английски или немски ). Освен, че ще при представляват през целия процес на закупуване на имот, нашите юристи могат да ви помогнат също и при необходимост от преводачески услуги (писмени преводи и последваща нотариална заверка).

Нашето юридическо обслужване обхваща следните направления:

Юридическо обслужване  - Гражданско право ( недвижими имоти, строителство, снвестиции)

 • Прехвърляне на правата за недвижимия имот;
 • Наем на жилищни и търговски помещения;
 • Родителски дарения;
 • Дарения, завещания, приемането на наследство;
 • Управление на недвижими имоти;
 • Лизинг и временно ползване на собственост;
 • Договори за строителство и ремонт на имотите. Строителство на сградите по системата за споделено строителство;
 • Веществени гаранции.

Юридическо обслужване - Търговско право (юридически лица, банково дело)

 • Корпоративно право, устав, оформяне на препоръките и функционирането на фирмите във всички форми на сътрудничество с чуждестранни правни фирми, протоколи на Управителния съвет/ Общо събрание на акционерите; сливането и разделянето.
 • Процедурата по обявяване на банкрут, назначаването на защитника, събиране на кредити, план по реорганизация и приключване на работата, процес на възстановяването на фирмите.
 • Професионален наем, договори за наем, компенсации, корекция на наема, наем на хотели.
 • Търговски договори, търговски споразумения във всички форми, бизнес партньорство – joint ventures, вътрешни и международни споразумения на търговските представителства, оплаквания и компенсации.

Юридическо обслужване  - Публично право

 • Данъчно право, облагане с данъци на фирми и физически лица. Международно данъчно право.
 • Споразумение за избягване на двойното облагане с данъци.
 • Държавни проекти, право на публичните организации, държавно – частно партньорство;
 • Градоустройствено и строително право;
 • Горско право и право на охраната на околната среда;
 • Електрическо право – Възобновяеми източници на енергия.

Юридическо обслужване -Миграционно Право

Разрешение за пребиваване

Нашите юристи ще ви съдействат за изваждане различните видове на разрешения за пребиваване на територията на Гърция, както и за политическо убежище.

С пълномощно от ваша страна те ще подадат необходимите документи в съответните компетентни служби на общините, управлението по работа с гражданство и миграция и упълномощените регионални органи. Също така, упълномощено Управление по работата с гражданство и миграция на министерството на вътрешните работи и компетентни служби на миграционните отделения на полицията.

Разрешение за пребиваване за работа

Разрешение за пребиваване за работа има различни типове:

 • Работа по наема и предоставяне на независими услуги;
 • Сезонна работа;
 • Управители на фирми;
 • Временно преместване за предоставяне на услуги;
 • Спортисти – треньори;
 • Работници на интелектуалния труд;
 • Членове на чуждестранни археологически училища.
 • Разрешение за пребиваване и водене на независима финансово – икономическа дейност
 • Независима предприемаческа дейност;
 • Развитие на инвестиционна дейност

Разрешение за пребиваване по специални случаи:

 • Училище;
 • Професионална ориентация;
 • Стипендианти – Специализирани програми;
 • Обучение във военни заведения;
 • Получаване на лекарска специалност;
 • Финансово независими лица;
 • Пълнолетни деца на дипломатически представители;
 • Чуждестранни журналисти;
 • Духовни лица на популярни религии
 • Атонско училище;
 • Следване, запознанство и практика на монашеския живот;
 • Ръководители на организирани туристически групи;
 • Изследователи.

Разрешение за пребиваване по изключителни причини:

 • Хуманитарни причини;
 • Държавни интереси;
 • Жертви на търговия с хора.

Разрешение за пребиваване за съединението на семейството:

 • Членове на семейство – граждани на трети страни;
 • Автономно разрешение за пребиваване на членовете на семейството – граждани на трети страни;
 • Членове на семейството на гражданин на Гърция или гражданина на Европейския съюз. 

Разрешение за пребиваване за неопределено време

Постоянно пребиваване

Издаване на разрешително за виза

Гърция подписа шенгенско съглашение, регулиращо влизането в страната. За граждани на ЕС, желаещи да посетят Гърция не се изисква издаването на национална виза на Гърция. Техният паспорт трябва да бъде действителен за целия срок на пребиваването в Гърция.

Политическо убежище

Женевска Конвенция

Бежанци и лица без гражданство са защитени с Четвърта Женевска Конвенция

Президентски Указ 61/1999

Процес на признаване статута на бежанец при чуждестранни граждани, отмяна на признанието и отмяна на неговото депортиране, разрешително на влизането на членовете на неговото семейство и сътрудничество с представител на Върховния комисариат Управлението на Върховния комисариат на ООН по делата на бежанци в Гърция.

Временно разрешение за пребиваване на бежанци

Натурализирането – получаването на гръцкото гражданство

Специално удостоверение на личността на съотечествениците

Абонамент за бюлетин