Юридическо обслужване от фирмата Grekodom Development

Юридическо обслужване от фирмата Grekodom Development

Юридическият отдел на Greкodom Development  -  съвременен адвокатски офис, чиито служители са високо квалифицирани юристи, специализирани в различни области на правото, имащи богат опит и знания, предлага и преводачески услуги.

Служителите на отдела са готови на всеки един етап да ви предоставят изчерпателна информация, компетентна правна помощ при подготовката на необходимите документи, да представляват интересите ви пред всеки един орган на държавните институции, съда и други органи. Всичките препоръки и документации се предоставят на клиента на разбираем за него език (български, руски, гръцки, английски и немски ). Освен това, служителите на юридическия отдел извършват преводачески услуги (писмени преводи и последваща нотариална заверка).

Адвокатите на Grekodom Development  предлагат комплексно юридическо обслужване на физически и юридически лица, финансови организации, инвестиращи своите средства в Гърция и чужбина. Офисът на юридическия отдел е разположен в град Солун.

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТТА

ГРАЖДАНСКО ПРАВО – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – СТРОИТЕЛСТВО – ИНВЕСТИЦИИ

 • Прехвърляне на правата за недвижимия имот
 • Наем на жилищни и търговски помещения
 • Родителски дарения
 • Дарения, завещания, приемането на наследство
 • Управление на недвижими имоти
 • Лизинг и временно ползване на собственост
 • Договори за строителство и ремонт на имотите. Строителство на сградите по системата за споделено строителство
 • Веществени гаранции

Търговско Право – Юридически Лица – Банково Дело

 • Корпоративно право, устав, оформяне на препоръките и функционирането на фирмите във всички форми на сътрудничество с чуждестранни правни фирми, протоколи на Управителния съвет/ Общо събрание на акционерите; сливането и разделянето.
 • Процедурата по обявяване на банкрут, назначаването на защитника, събиране на кредити, план по реорганизация и приключване на работата, процес на възстановяването на фирмите.
 • Професионален наем, договори за наем, компенсации, корекция на наема, наем на хотели.
 • Търговски договори, търговски споразумения във всички форми, бизнес партньорство – joint ventures, вътрешни и международни споразумения на търговските представителства, оплаквания и компенсации.

Публично Право

 • Данъчно право, облагане с данъци на фирми и физически лица. Международно данъчно право.
 • Споразумение за избягване на двойното облагане с данъци.
 • Държавни проекти, право на публичните организации, държавно – частно партньорство.
 • Градоустройствено и строително право
 • Горско право и право на охраната на околната среда
 • Електрическо право – Възобновяеми източници на енергия

Миграционно Право

Разрешение за пребиваване

Подаването на заявлението и правно обслужване в точките на допускане на чуждестранни граждани, които са компетентните служби на общините и Управлението по работа с гражданство и миграция упълномощените регионални органи, също така упълномощено Управление по работата с гражданство и миграция на министерството на вътрешните работи и компетентни служби на миграционните отделения на полицията.

Разрешение за пребиваване за работа

Разрешение за пребиваване за работа има различни типове:

 • Работа по наема и предоставяне на независими услуги
 • Сезонна работа
 • Управители на фирми
 • Временно преместване за предоставяне на услуги
 • Спортисти – треньори
 • Работници на интелектуалния труд
 • Членове на чуждестранни археологически училища

Разрешение за пребиваване и водене на независима финансово – икономическа дейност

 • Независима предприемаческа дейност
 • Развитие на инвестиционна дейност

 

Разрешение за пребиваване по специални случаи:

 • Училище
 • Професионална ориентация
 • Стипендианти – Специализирани програми
 • Обучение във военни заведения
 • Получаване на лекарска специалност
 • Финансово независими лица
 • Пълнолетни деца на дипломатически представители
 • Чуждестранни журналисти
 • Духовни лица на популярни религии
 • Атонско училище
 • Следване, запознанство и практика на монашеския живот
 • Ръководители на организирани туристически групи
 • Изследователи

Разрешение за пребиваване по изключителни причини:

 • Хуманитарни причини
 • Държавни интереси
 • Жертви на търговия с хора

Разрешение за пребиваване за съединението на семейството:

 • Членове на семейство – граждани на трети страни
 • Автономно разрешение за пребиваване на членовете на семейството – граждани на трети страни
 • Членове на семейството на гражданин на Гърция или гражданина на Европейския съюз 

Разрешение за пребиваване за неопределено време

Постоянно пребиваване

Издаване на разрешително за виза

Гърция подписа шенгенско съглашение, регулиращо влизането в страната. За граждани на ЕС, желаещи да посетят Гърция не се изисква издаването на национална виза на Гърция. Техен паспорт трябва да бъде действителен за целия срок на пребиваването в Гърция.

Политическо убежище

Женевска Конвенция

Бежанци и лица без гражданство са защитени с Четвърта Женевска Конвенция

Президентски Указ 61/1999

Процес на признаване статута на бежанец при чуждестранни граждани, отмяна на признанието и отмяна на неговото депортиране, разрешително на влизането на членовете на неговото семейство и сътрудничество с представител на Върховния комисариат Управлението на Върховния комисариат на ООН по делата на бежанци в Гърция.

Временно разрешение за пребиваване на бежанци

Натурализирането – получаването на гръцкото гражданство

Специално удостоверение на личността на съотечествениците

 

 

 

 

 

Абонамент за бюлетин