Разработване на бизнес-план

Разработване на бизнес- планове, търговски и инвестиционни проекти

Планът за бизнеса, изготвен за  целите  на ефективното управление и планиране
на процеса, е един от основните инструменти, които определят ефективността на процесите, включително в областта на строителството.

Планът позволява  управлението на проекта и инвеститорите да оценят финансовото равновесие,  да координират целите, да планират отделните етапи. Точно бизнес- плана често е определящ фактор за инвестиции. По-специално  компетентно изготвен бизнес- план на инвестиционния проект, често е предпоставка за получаване на банков кредит.

Компетентният бизнес- план се превръща в нещо като отличителна черта на проекта. Тя позволява на инвеститора да направи оценка на рентабилността на инвестициите
в проекта. Grekodom  Development предлага услуги за разработване на бизнес планове,
търговски и инвестиционни проекти. Направете вашата инициатива управляема с
прогнозирано развитие на бизнеса.

Абонамент за бюлетин