Проектиране

Проектирането на жилищни и обществени сгради е етап, който предхожда началото на строежа, това е сложен и продължителен процес, който изисква високо качество на знанията и уменията  на специалистите, участващи в него. Само с архитектурно-строителен проект може да се започне строителството на обект или на значителна реконструкция на съществуваща сграда.

Grekodom Development предоставя услуги за проектиране на жилищни сгради и нежилищни комплекси. Проектиране на жилищни сгради - многостранен процес, включващ подготовка на архитектурно-строителния проект, проектиране на отопление, електричество и водоснабдяване, канализационни системи, климатизация и вентилация. Проектиране и строителството  се извършва в пълно съответствие с правилата и разпоредбите, които позволяват въвеждане на сградите в експлоатация.

Само с пълен работен проект за документиране на жилищни или търговски сгради, вариращи от архитектурното оформление и завършени  с проектния план на системите, гарантиращи функционирането на сградата, можете да започнете строителството.

Проектиране на строителния обект предполага задължително наличие на два компонента: предварителен и работен проект. Първия включва документи за обсъждане и съгласуване на идеи с архитект, а работния  проект е базата на строителната компания и е въплъщение на всички одобрения и промени, направени на етапа на предварителното  обсъждане на проекта. Така или иначе, наличието на проекта гарантира разбирането и прилагането на  вашите идеи и идеи на архитектите.
 
Чрез създаването на 3- пространствен модел на къща в местността, фасадни решения в четири измерения, архитектът отчита възможните  и необходимите изисквания и стандарти за използваните  материали, инженерни мрежи, вентилация и т.н.
А след получаване на разрешение за строеж, изчислява се тип на фундамента в зависимост от вида на геологията, изчисляването на стени и тавани, покривни конструкции. В резултат на тази работа ще бъде професионално разработен проекта на Вашата мечта  - къща в страната на боговете и митичните герои.
 
Етапи на проектиране

За  по-добри резултати, които напълно ще се съобразяват с желанието на клиента, изготвяне на архитектурен проект се случва в няколко етапа:

    - Разработване и споразумение с клиента на архитектурната концепция на сградата.

В този момент се уточнява желанието на клиента и важните решения на проекта, обсъждане на размера и площта на къщата, състава на помещенията, създава се  схема на функционалното зониране на сградата.

     -Създаване на  „скица“ на проекта

"Скиц" - разработване на варианти решения за планиране, чертежи на плановете, фасади  и секции, ( като се вземат в предвид всички размери), изчислени площади. От една страна, това е етап на "раждането" на архитектурни идеи за бъдещия дом, от друга страна – частично разработен архитектурен раздел, който вече се работи в подробности за пълния архитектурно-строителен проект. На този етап, също се свързва обекта към района, създава се общ вид  на плана на парцела.

          -Разработване на проекта и работни документи

Дизайнът на архитектурната част от проекта, конструктивните чертежите (фундамент, подове, греди, система и т.н.), проектите на инженерни системи.
На този етап, творчеството  дава път на рационалността: важно е  всичките прилагани в проекта решения  да са оптимални по отношение на разходите за строителство и в същото време да се имат в предвид наличните съвременни технологии и материали.

           -Координацията на проектите в надзорните институции

          -  Получаването на разрешение за строеж в Гърция

           - Авторски и технически надзор

Изисква се да се сведат до минимум рисковете по време на строителството и да се избегне вземането на грешни решения при проектирането на сградите.

Абонамент за бюлетин