Проектиране

Проектирането на жилищни и обществени сгради е етап, който предхожда началото на строежа, това е сложен и продължителен процес, който изисква високо качество на знанията и уменията на специалистите, участващи в него. Само с архитектурно-строителен проект може да се започне строителството на обект или на значителна реконструкция на съществуваща сграда.

Grekodom Development предоставя услуги за проектиране на жилищни сгради и нежилищни комплекси. Проектиране на жилищни сгради - многостранен процес включващ подготовка на архитектурно-строителния проект, проектиране на отопление, електричество и водоснабдяване, канализационни системи, климатизация и вентилация. Проектиранеτο и строителството се извършваτ в пълно съответствие с правилата и разпоредбите, които позволяват въвеждане на сградите в експлоатация.

Само с пълен работен проект за документиране на жилищни или търговски сгради, вариращи от архитектурното оформление и завършени с проектния план на системите, гарантиращи функционирането на сградата, можете да започнете строителството.

Проектирането на строителния обект изисква задължително наличие на два компонента: предварителен и работен проект. Първият включва документи за обсъждане и съгласуване на идеи с архитект, а работният проект е базата на строителната компания и е въплъщение на всички подобрения и промени, направени на етапа на предварителното обсъждане на проекта. Така или иначе наличието на проекта гарантира разбирането и прилагането на вашите идеи и идеи на архитектите.

Чрез създаването на 3-пространствен модел на къща в местността, фасадни решения в четири измерения, архитектът отчита възможните и необходимите изисквания и стандарти за използваните материали, инженерни мрежи, вентилация и т.н.
А след получаване на разрешение за строеж, 
се определя тип на фундамента в зависимост от вида на геологията, изчисляват се 
стени и тавани, покривни конструкции. В резултат на тази работа ще бъде професионално разработен проекта на Вашата къща-мечта в страната на боговете и митичните герои.

Етапи на проектиране

За по-добри резултати, които напълно ще са в пълно съответствие с желанието на клиента, изготвянето на архитектурен проект се случва в няколко етапа:

  • Разработване и споразумение с клиента на архитектурната концепция на сградата.

В този момент се уточнява желанието на клиента и важните решения на проекта, обсъждат се размера и площта на къщата, състава на помещенията, създава се схема на функционалното зониране на сградата.

  • Създаване на „скица“ на проекта

"Скица" - разработване на варианти/решения за планиране, чертежи на плановете, фасади и секции, (като се вземат предвид всички размери), изчислени площи. От една страна това е етапът на "раждането" на архитектурни идеи за бъдещия дом, от друга страна – частично разработен архитектурен раздел, който вече се работи в подробности за пълния архитектурно-строителен проект. На този етап също се свързва обектът срайона, създава се общ вид на плана на парцела.

  • Разработване на проекта и работни документи

Дизайнът на архитектурната част от проекта, конструктивните чертежите (фундамент, подове, греди, система и т.н.), проектите на инженерни системи.
На този етап творчеството дава път на рационалността: важно е всичките прилагани в проекта решения да са оптимални, по отношение на разходите за строителство и в същото време да се имат предвид наличните, съвременни технологии и материали.

  • Координацията на проектите с надзорните институции
  • Получаването на разрешение за строеж в Гърция
  • Строителен и технически надзор

Тези стъпки се изискват, за да се сведат до минимум рисковете по време на строителството и да се избегне вземането на грешни решения при проектирането на сградите

Абонамент за бюлетин