Процес на покупка


Етапи на закупуване на недвижими имоти в Гърция

Правно основание за регистрация на сделки с недвижими имоти в Гърция
Оформянето и регистрацията на прехвърлянето на собственост върху недвижим имот в Гърция е абсолютно прозрачен, контролируем и публичен процес, който се подчинява, както на гръцкото, така и на законодателството на Европейския съюз, пълноправен член, на който Гърция е от януари 1981.
При регистрация на недвижими имоти, разположени на територията на гръцката държава лицето, което не е гражданин на страната, извършва следното:

1. Издаване на генерално пълномощно от гръцкия нотариус при задължително присъствие на акредитиран преводач. Въз основата на нотариално заверено пълномощно на упълномощен адвокат се дават всички инструкции и правомощия, които са необходими за сключване на основния договор за покупко-продажба на недвижими имоти, за да не се обременява главния купувач с продължителни бюрократични процедури.

2. Упълномощеният адвокат действа от името и представлява интересите на клиента, създава данъчен номер в компетентните служби на гръцката данъчна служба и отваря банкова сметка в Държавната банка.

3. Упълномощеният адвокат провежда подробна правна проверка на документите в Държавния регистър на недвижимите имоти относно конкретен обект (за наличие на тежести, залози, договори, отнасящи се към имота и т.н.). Заключения на проверката, подписани и заверени от същия адвокат, се предават на потенциалния купувач.

4. В данъчния отдел на инспекцията от упълномощен адвокат се подава декларация за данъка върху прехвърлянето на недвижими имоти. В момента процентът на такса за прехвърляне на имоти е определен на 3,09% (вместо 10%, както е било преди 01.01.2014 година). На обекти от строителна фирма с разрешение за строеж издадени след 01.01.2006 г. таксата за прехвърляне на имот е 24%. На обекти, закупени от частни собственици данъка независимо от датата на построяване ще бъде 3,09%. Плащането на данък в размер на 24% се преустановява до 31.12.2022 г.(чл. 6 от Кодекс за ДДС, № 2859/2000)

5. И двете страни подписват основния договор за покупко-продажба в присъствието на нотариус и преводач, който след това се регистрира от адвокат в регистъра на недвижими имоти. Този етап е последна, неразделна и задължителна част от регистрацията на договор за покупко- продажба на недвижими имоти.

6. На купувача след подписването на основния договор се дава пълен пакет от горепосочените документи, заверени и преведени на български, както и разрешително за строеж, eнергийно сертифициране, проект на имота и топографски планове.

Информацията е предоставена от правния отдел.


Документи за регистрация

 Документи за регистрация на недвижими имоти в Гърция.

Процесът на покупка и регистрация на недвижими имоти в Гърция е лесен и бърз.

Днес за 10 работни дни може да станете пълноправен собственик на гръцки недвижими имоти. Може би сте чули различно мнение по този въпрос, но вече не е от значение. До юни 2011 г. е действал закон за граничните райони, за да се придобие там къща беше необходимо разрешение от Министерството на отбраната на Гърция в резултат, на което клиентите трябваше да чакат сделката по няколко месеца и да подготвят голям брой документи. Сега ситуацията е по-лесна и за една трета от месеца може да завършите цялата работа по регистрацията на покупката.

Наборът от документите е намален до минимум.

Списъкът на документите за регистрация на недвижими имоти:

 • валиден паспорт
 • валидна виза, позволяваща влизането в Гърция
 • документ, удостоверяващ постоянно пребиваване (вътрешен паспорт на държавата на пребиваване)
 • удостоверение за трудова заетост (официален документ, потвърждаващ основната професионална дейност на потенциални купувачи)
 • копие от данъчната декларация (сертификат за данъка върху личните доходи) или всяко друго удостоверение за доход (отчет за приходи, банково извлечение от сметката). Сумата показана като доход може напълно да не се съпоставя със стойността на избрания имот. Този документ е необходим за регистрация на сметка в гръцка банка.

Разходи за регистрация

Разходи за регистрация на недвижими имоти в Гърция
Разходи за регистрация на недвижими имоти включват данък върху прехвърлянето
на правото на собственост, адвокатски такси и нотариус, регистрация на собствеността и плащане за агентски услуги:

Ако търговската стойност е 100 000 €, а данъка върху прехвърлянето на собствеността на 3,09%, разходите ще се следните:

 • Адвокатски такси: 100 000х1,5% = 1,500 € (плюс 24% ДДС, който се начислява на тази сума) = 1 860 €
 • Нотариални такси: 100 000x1,5% = 1500 € (плюс 24% ДДС) = 1860€
 • Данък върху прехвърлянето на собственост: 100 000x3,09% = 3090 €
 • Регистрация в Регистъра на недвижими имоти: 100 000х0,5% = 500 €
 • Агентска такса: 100 000х2% = 2000 € (плюс 24% ДДС) =2480 €

Общата стойност е 9 790 € (тази сума не може да се счита като процент от стойността на имота).

Ако търговската стойност е 100 000 €, а данъка на 24%, разходите ще се следните (Плащането на данък в размер на 24% се преустановява до 31.12.2022 г.(чл. 6 от Кодекс за ДДС, № 2859/2000)):

 • Адвокатски такси: 100 000х1,5% = 1500 € (плюс 24% ДДС, който се начислява на по-голяма от тази сума) = 1 860 €
 • Нотариални такси: 100 000x1,5% = 1500 € (плюс 24% ДДС) = € 1860
 • Данък върху прехвърлянето на собственост: 100 000х24%=24000 €
 • Регистрация в Регистъра на недвижими имоти: 100 000х0,5% = 500 €
 • Плащания на агент: 100 000х2% = 2000 € (с ДДС) = € 2480

Общата стойност на 30 700 € (тази сума не може да се счита като процент от стойността на имота).

Ако кадастралната стойност надвишава търговската, всичките разходи се изчисляват върху основата на кадастралната стойност на имота.

 

Абонамент за бюлетин