Процес на покупка

Етапи на закупуване

Етапи на закупуване на недвижими имоти в Гърция

Правно основание за регистрация на сделки с недвижими имоти в Гърция

Оформяне и регистрация правата на собственост върху недвижим имот в Гърция е 
абсолютно  прозрачен, контролируем и публичен процес и се подчинава както на гръцкото , така и на законодателството на Европейския съюз , пълноправен член на 
който Гърция е от януари 1981.
При регистрация  на недвижими имоти, разположени на територията на гръцката  държава, лицето, не гражданин на тази страна, извършва следното:

1.Получаване на общо пълномощно от гръцкия нотариус при задължително присъствие на акредитиран преводач. Въз основата на нотариално заверено пълномощно на упълномощен адвокат се дават  всички инструкции и правомощия, които са необходими за сключване на основния договор за покупко-продажба на недвижими имоти,  главния купувач да  не се обременява с продължителни бюрократични процедури.

2. Упълномощен адвокат действа от името и представлява интересите на клиента, създава данъчен номер в компетентните служби на гръцката данъчна служба и  
отваря банкова сметка в Държавната банка.

3. Оторизиран адвокат провежда подробна правна проверка на документите в държавния регистър на недвижимите имоти относно конкретен обект (за наличие 
на тежести, залози, идентификация на договори, и т.н.). Заключения на проверката, подписани и заверени от същия адвокат,  се предават на потенциалния  купувач.

4. В данъчният отдел на инспекцията от упълномощен адвокат се подава декларация
за данъка върху прехвърлянето на недвижими имоти  (ННП).  В момента процент на NNP е  определен на 3,09% (вместо 10%, както е било преди 01.01.2014 година) на обекти от строител, с разрешение за строеж, издадени преди 01.01.2006 г., и 24% -
ако разрешението за строеж  издадено след тази дата.  На обекти закупени от частни собственици, данъка, независимо от датата на построяване, ще бъде  на 3,09%.

5. И двете страни  подписват основния договор за покупко-продажба в присътствието на нотариус и преводач, който след това се регистрира от адвоката в регистъра на недвижими имоти. Този етап е последна, неразделна и задължителна част от регистрацията на договор за покупко- продажба на недвижими имоти.

6. На купувача, след подписването на основния договор, се дава пълен пакет от горепосочените документи, заверени и преведени на български, както и разрешително за строеж, сертификат за енергопотребяване, проект на имота и топографски планове.

Информацията е предоставена от правния отдел.

Документи за регистрация

Документи за регистрация на недвижими имоти в Гърция

Процесът на покупка и регистрация на недвижими имоти в Гърция е лесен и бърз. 

Днес за 10 работни дни може да  станете  пълноправен собственик на гръцки недвижими имоти. Може би сте чули различно мнение по този въпрос, но вече не е от значение:  до юни 2011 г. е действал закон за граничните райони, за да се придобие там къща беше необходимо разрешение от Министерството на отбраната на Гърция, в резултат на което клиентите трябваше да чакат сделката по няколко месеца и да подготвят голям брой документи. Сега ситуацията е по-лесна, и за една трета от  месеца може да завършите цялата работа по регистрацията на покупката. 
Набор от документите е намален до минимум.

Списъкът на документите за регистрация на недвижими имоти:

  • валиден паспорт,
  • валидна виза, позволяваща  влизането в Гърция, 
  • документ, удостоверяващ постоянно пребиваване (вътрешен паспорт на държавата на пребиваване) 
  • удостоверение за трудова заетост (официален документ, потвърждаващ основната професионална дейност на потенциални купувачи)
  • копие от данъчната декларация (сертификат за данъка върху личните доходи) или всяко друго удостоверение за доход (отчет за приходи, банково извлечение от сметката). Сумата, показана както приход, може напълно да не се съпоставя със стойността на избрания имот. Този документ е необходим за регистрация на сметка в гръцка банка.

Разходи за регистрация

Разходи за регистрация на недвижими имоти в Гърция

Разходи за регистрация на недвижими имоти включват данък върху прехвърлянето
на правото на собственост, адвокатски такси и нотариус, регистрация на собствеността   и плащане за риелторски услуги:

Ако търговската стойност е 100 000 €, а данъка върху прехвърлянето на собствеността на 3,09%, разходите ще се следните:

Адвокатски такси: 100 000 х 1.5% = 1,500 € (плюс 24% ДДС, който се начислява над тази сума) = 1 845 €

Нотариални такси: 100 000x1.5% = 1500 € (плюс 24% ДДС) =  1845€

Данък върху прехвърлянето на собственост: 100000x3,09% = 3090 €

Регистрация в Регистъра на недвижими имоти: 100 000х0.5%  = 500 €

Плащания на агент: 100 000х2% = 2000 € (плюс 24% ДДС) =2460 €

Общата стойност на 9650 € (тази сума не може да се счита като процент от стойността на имота).

Ако търговската стойност е 100 000 €, а данъка на 24%, разходите ще се следните:

Адвокатски такси: 100 000 х 1.5%  = 1500 € (плюс 24% ДДС, който се начислява 
на по-голяма от тази сума) = 1 845 €

Нотариални такси: 100 000x1.5% = 1500 € (плюс 24% ДДС) = € 1845 

Данък върху прехвърлянето на собственост: 100 000х24%=24000 €

Регистрация в Регистъра на недвижими имоти: 100 000х0.5%   = 500 €

Плащания  на агент: 100 000х2% = 2000 € (с ДДС) = € 2460

Общата стойност на 29650 € (тази сума не може да се счита като процент от 
стойността на имота).

Ако кадастралната стойност надвишава търговската, всичките разходи се изчисляват върху основата на кадастралната стойност на имота.

 

Абонамент за бюлетин