Процес на покупка


Етапи на закупуване на недвижими имоти в Гърция

За да закупите имот в Гърция или която и да е друга държава ви е необходимо да имате правно основание за регистрация на сделки с недвижими имоти.
Оформянето и регистрацията на прехвърлянето на собственост върху недвижим имот в Гърция са контролируеми  публични процеси, които се подчиняват както на гръцкото, така и на законодателството на Европейския съюз, на който Гърция е пълноправен член от януари 1981.
При покупка на имот в Гърция, който е разположен на територията на гръцката държава и неговата регистрация, лицето, което не е гражданин на страната, трябва да направи следните няколко неща:

1. Купувачът трябва да издаде генерално пълномощно на адвоката при гръцки нотариус със задължително присъствие на акредитиран преводач. Въз основата на нотариално завереното пълномощно на упълномощения адвокат се дават всички инструкции и правомощия, които са необходими за сключване на основния договор за покупко-продажба на недвижими имоти. По този начин купувачът се облекчава от продължителните задължителни при покупка на имот в Гърция бюрократични процедури.

2. Упълномощеният адвокат действа от името на клиена и представлява неговите интереси. Задълбение на адвоката е да създаде данъчен номер в компетентните служби на гръцката данъчна служба и да отвори банкова сметкана купувача в Държавната банка.

3. Упълномощеният адвокат задължително провежда подробна правна проверка (за наличие на тежести, залози, договори, отнасящи се към имота и т.н.) на документите в Държавния регистър на недвижимите имоти на желания от купувача имот. Заключения на проверката, подписани и заверени от същия адвокат, се предават на купувача.

4. В данъчния отдел на инспекцията от упълномощения адвокат се подава декларация за данъка върху прехвърлянето на недвижимия имот. В момента процентът на таксата за прехвърляне на имоти е определен на 3,09% (вместо 10%, както е било преди 01.01.2014 година). На обекти от строителна фирма с разрешение за строеж, издадено след 01.01.2006 г., таксата за прехвърляне на имот е 24%.  На обекти, закупени от частни собственици, данъкът независимо от датата на построяване е 3,09%. 

Плащането на данък върху прехвърлянето в размер на 24% се преустановява до 31.12.2022 г.(чл. 6 от Кодекс за ДДС, № 2859/2000)

5. И двете страни подписват основния договор за покупко-продажба в присъствието на нотариус и преводач. След това имотът се регистрира от адвокат в регистъра на недвижими имоти. Този етап е неразделна, задължителна и последна част от регистрацията на договор за покупко- продажба на недвижим имот.

6. След подписването на основния договор на купувача се дава пълен пакет от горепосочените документи, заверени и преведени на български. Към тях са включени и разрешително за строеж, eнергийно сертифициране, проект на имота и топографски планове.

Информацията се предоставя от правния отдел.


Документи за регистрация при покупка на имот в Гърция

Процесът на покупка на имот в Гърция и неговата регистрация е лесен и бърз.

Към настоящоя момент може да станете пълноправен собственик на гръцки недвижими имоти в рамките на 10 работни дни. До юни 2011 г. е действал закон, според който за да придобиете къща в граничните райони беше необходимо разрешение от Министерството на отбраната на Гърция. В резултат на това клиентите трябваше да чакат сделките по няколко месеца и да подготвят голям брой документи. Сега документално този процес е значително по-лесен. Ето защо само за една трета от месеца може да завършите цялата регистрацията на покупката си.

Наборът от документите за регистрация на покупка на имот в Гърция е намален до минимум. Нужни са ви само:

 • валиден паспорт
 • валидна виза, позволяваща влизането в Гърция
 • документ, удостоверяващ постоянно пребиваване (вътрешен паспорт на държавата на пребиваване)
 • удостоверение за трудова заетост (официален документ, потвърждаващ основната професионална дейност на потенциални купувачи)
 • копие от данъчната декларация (сертификат за данъка върху личните доходи) или всяко друго удостоверение за доход (отчет за приходи, банково извлечение). Сумата, показана като доход, може напълно да не се съпоставя със стойността на избрания имот. Този документ е необходим само за регистрация на сметка в гръцка банка.

Разходи за регистрация

Разходите по регистрацията на недвижим имот включват данък върху прехвърлянето
на правото на собственост, адвокатски такси и нотариус, регистрация на собствеността и плащане за агентски услуги:

Ако търговската стойност е 100 000 €, а данъка върху прехвърлянето на собствеността на 3,09%, разходите ще са следните:

 • Адвокатски такси: 100 000х1,5% = 1,500 € (плюс 24% ДДС, който се начислява на тази сума) = 1 860 €
 • Нотариални такси: 100 000x1,5% = 1500 € (плюс 24% ДДС) = 1860€
 • Данък върху прехвърлянето на собственост: 100 000x3,09% = 3090 €
 • Регистрация в Регистъра на недвижими имоти: 100 000х0,5%+150€ = 650 €
 • Агентска такса: 100 000х2% = 2000 € (плюс 24% ДДС) =2480 €

Общата стойност е 9 940 € . Тази сума не може и не се счита като процент от стойността на имота.

Ако търговската стойност е 100 000 €, а данъка на 24%, разходите ще се следните ***(Съгласно чл. 6 от Кодекс за ДДС, № 2859/2000, плащането на данъка в размер на 24% се преустановява до 31.12.2022 г. ):

 • Адвокатски такси: 100 000х1,5% = 1500 € (плюс 24% ДДС, който се начислява на по-голяма от тази сума) = 1 860 €
 • Нотариални такси: 100 000x1,5% = 1500 € (плюс 24% ДДС) = € 1860
 • Данък върху прехвърлянето на собственост: 100 000х24%=24000 €
 • Регистрация в Регистъра на недвижими имоти: 100 000х0,5%+150€ = 650 €
 • Плащания на агент: 100 000х2% = 2000 € (с ДДС) = € 2480

Общата стойност на 30 850 € . Сумата не може и не се счита като процент от стойността на имота.

Ако кадастралната стойност надвишава търговската, всички разходи се изчисляват върху основата на кадастралната стойност на имота.

Абонамент за бюлетин