В Гърция се суспендира плащането на ДДС върху недвижими...

Гръцкото министерство на финансите одобри тригодишно суспендиране на ДДС върху недвижимите имоти. Това е много важно решение за основния пазар. Заместник-министърът на финансите подписа наредба, обясняваща процедурата за временното преустановяването на начисляване на ДДС.

Подробно