Първият „Град на гастрономията“ в Гърция

ЮНЕСКО удостои Солун със званието „градът на гастрономията“. Днес Солун е единственият гръцки град, който участва в международния проект „Мрежа от творчески градове”.

В началото на ноември ЮНЕСКО обяви актуализиран списък на участниците в проекта. Целта на програмата, която стартира през 2004 г., беше да разшири интелектуалното взаимодействие на градовете в културната сфера.

Високото ниво на изкуство, култура и творчество се счита за предпоставка за стабилизиране на икономиката и социалната сфера. Интелектуалното сътрудничество дава възможност на участниците да обменят опит и насърчават изпълнението на международни културни проекти.

Всеки от градовете представлява специфично творческо направление: декоративно-приложни, кино, литература, дизайн, медийно изкуство, гастрономия, музика.

Община Солун публикува страхотна новина - градът беше първият в Гърция, който се присъедини към "Creative City Network" на ЮНЕСКО като представител в гастрономическата сфера. Това означава, че ЮНЕСКО призна кулинарното наследство на Солун, местната гастрономическа общност и традиционната кухня.

За придобиване на титлата градската община подава молба до ЮНЕСКО с пълно описание на историческите гастрономически традиции на Солун, както и описание на принципите на творческата дейност на местното изследователско дружество.

Константинос Зервас, кметът на града, с удоволствие отбеляза, че гастрономията наистина е безспорно предимство на Солун. Градът може да се нарече място за срещи на различни култури, традиции и вкусове. Солунчани се гордеят с отличната местна кухня, която сега е призната от ЮНЕСКО.

Развитие на туризма

Мария Карагяни, която отговаря за развитието на културната и туристическата сфера в Солун, обясни предимствата на новия статут на града. Туризмът в Гърция вече ще стане много разпознаваем със своята гастрономия. Очевидно това ще има положителен ефект върху икономиката на региона като цяло.

Трябва да се спомене, че проектът „Creative City Network” ще даде възможност на участниците да обменят активно опит, тайни на постиженията в определена област, както и ресурси. В резултат на това взаимодействие Солун ще може да си сътрудничи ефективно с много градове, като по този начин ще увеличи своята привлекателност за туристите: мнозина ще намерят почивката в Гърция за предпочитана пред тази в други страни.

Абонамент за бюлетин