Строителство

Строителство.

Компанията Grekodom Development  използва най-новите иновационни постижения в областта на науката и опит на поколения строители, за създаване и прилагане на вашите най-смели проекти. Високо качество и професионално изпълнение на всички видове работа, осигурена от използването на модерни технологии за проектиране и строителство в Гърция, точен избор на използваните материали, контрол на всички етапи на проекта и ефективност на  управлението.
 
Компанията  предоставя пълна поддръжка на работния пакет по подготовка, разработване и изпълнение на строителните работи в Гърция. Нашите специалисти ще ви помогнат да изградите своя дом в Гърция с минимален срок и най-низка цена.

По време на строителството ние използваме най-добрите материали и съвремени технически решения за осигуряване на безопасността и удобството на най-високо ниво. Специалистите на фирмата ще ви помогнат да изберете най-доброто съчетание на исползваните материали и изпълнение на работата, както и изготвянето на проекта, имайки предвид топографията и индивидуалните нужди.

1. Дизайн на работния проект:

    -Разработване и споразумение с клиента на архитектурната концепция;
    -Развитие на части от проекта (общ план, архитектурни и дизайнерски решения,
      отопление, вода и т.н.);
    -Координация на проекти в надзорните органи;
    -Получаване на разрешение за строеж в Гърция.

2. Технически надзор върху строителството в Гърция
3. Корекция на проекта
4. Обекти „под ключ“

Компанията Grekodom Development  извършва пълна гама от задачи, свързани с изграждането на една къща в Гърция, включително нашите специалисти са ангажирани в проектирането на инженерни мрежи, комуникации, електроснабдяване,  изпълнение на  покриви, индустриални подове, изграждане на инженерни системи и други специални работи.
Преди проектирането нашите експерти подготвят оптималната архитектурна  концепция на съоръжение, включително общия проект на обекта, етажни планове и секции. Нашата компания разработва проекти с различна сложност, най-скоро получава разрешение на извършване на строителство, а при приключване на работите, съдейства за съдебна регистрация  на завършени обекти в съответните държавни органи на Гърция. Цената на квадратен метър на обекта  "до ключ"  се изчислява отделно от стойността на проекта и започва от 1000 евро и нагоре в зависимост от характеристиките на обекта.

Фирмата Grekodom Development , въз основа на дългогодишния опит и висок професионализъм на персонала, ефективна организация на работата по строителството в Гърция, осигурява навременно и ефективно изпълнение на всички проекти на индивидуалните нужди на всеки клиент.
 
Особености на строителството на къща в Гърция

Изграждане на къща в Гърция започва с придобиването на парцел.  Закупуването на земя се извършва на няколко етапа,  изпълнението на които ще ви улесни нашата фирма:

   -собственика на парцела трябва да предостави копие от договора и топографска схема
     на обекта;

   - високопрофесионалните  специалисти на компанията ще проверяват спазването на
     топографската схема с действително съществуващите обекти, както и неговите
     строителни фактори:  определяне на максимално допустимата застроена площ на
     обекта и възможност да се изгради в района. Така например, на мястото на 100 кв.м.
     с коефициент на 0.4 може да се конструира застроена площ от 40 кв.м.

Парцелите в Гърция се разделят на два вида:

   -обекти на територията на селото;
   -обекти извън населено място.

Коефициентите на строителството за тях са различни -
за обекти на територията на селището е 0,4-2,4,  изключения могат да се правят в посока нагоре. При втория вид , подходящи за строителство се считат парцели от 4000 квадратни метра и повече ( изключение в зоната в близост до пътя).


Допустимата площ на сградата се изчислява, както следва:

    -в райони до 4000 кв  допустима сграда 200 кв.м.;

    -на местата от 4000 до 8000 кв.м: застроена площ =  200 кв.м. + (площ - 4000) * 0.02;

    -райони от 8000 квадратни метра и повече: застроена площ  = 280 кв.м. +  (площ -
        8000) * 0.01.

 

Нашите специалисти извършват юридическа проверка на парцела (проверка на данъчната история, липсата на санкции).

Цената на парцела в Гърция зависи от такиви фактори като близост до морето, околните гледки, близост до населените места.

За да направите печеливщи инвестиции, специалистите на дружеството Grekodom Development  ще отговорят на вашите въпроси и ще ви помогнат в избора на недвижимия имот.

Абонамент за бюлетин