Реконструкция

Реконструкция

 

Реконструкцията на сгради е комплекс от организационно- строителни  и строително-монтажни работи, включително и доста широк спектър от възможни мерки: модернизация, разрушаване, вмъквания и добавяне на няколко етажа.

Реконструкцията се извършва при необходимост на  подобрения на сградата,  увеличаване на ефективността на функциониране, увеличаване на обема на сградата и за други цели. Необходимо е също, когато се увеличава временно или постоянно натоварването на сградата , както и в случай на влошаване или структурни промени в състоянието на почвата. В процеса на реконструкцията може  да  се промени функционалността на сградата, промяна на количеството и качеството на интериора, да се увеличи общата площ на сградата, а също да се разработи подземното пространство.
 
Специалистите на фирмата Grekodom Development  могат да извършват пълна гама от строителни работи по реконструкция на различни обекти. Важна роля е дадена за да се осигури определено ниво на капитал, и дълготрайност на обемите, предназначени за преустройство на сградата.

Работата по реконструкция на обекти от различен тип може да включва различни дейности, вариращи от прости ремонти и завършващи  с технически сложен процес, който изисква трудоемки  инженерни интервенции  и високо ниво  на преките извършители.

За вас специалистите на компанията  могат да реализират следните видове реконструкционни  работи:

-Ремоделиране на вътрешното пространство, без да засяга структурните елементи;
-Подмяна или укрепване на носещи конструктивни елементи на конструкцията на
  съоръжението;
-Анексира допълнителни области или увеличаване на броя на етажите на сградата в
  съответствие с конструктивните възможности;
 -Подмяна на остарели и  физически износени инженерни съоръжения и комуникации
 -Подобряване на архитектурен израз на сградата, реконструкция на фасади, облицовки
   и замяна на компонент;
- Демонтаж;
 -Резервни прозорци и врати, месторазположението им;
 -Увеличение на топло- и звукоизолацията на сградите.

По време на реконструкцията се  вземат в  предвид редица важни фактори, като степента на влошаване на състоянието на сградата, техническото състояние на структурните компоненти, обемът на капиталовите инвестиции в реконструкцията, присътсвието на  инвеститора, сроковете на предложената реконструкция и др.

 

Нашата компания е готова да извърши реконструкция на строителни проекти от всякакъв вид своевремено и ефективно, произвежда работа, която напълно отговаря
на промишлени, професионални, лични интереси, както и на изискванията за техническа и пожарна безопасност, санитарно-хигиенични и екологични стандарти.

Абонамент за бюлетин