Реконструкция

Реконструкция

Реконструкцията на сгради е комплекс от организационно- строителни и строително-монтажни работи, включително  широк спектър от възможни мерки: модернизация, разрушаване, изграждане и добавяне на етаж.

Реконструкцията се извършва при необходимост на  подобрения на сградата, увеличаване на ефективността на функциониране, увеличаване на обема на сградата и за други цели. Тя е необходима също, когато се увеличава временно или постоянно натоварването на сградата , както и в случай на нарушаване на фундамента или структурни промени в състоянието на почвата. В процеса на реконструкцията може  да  се промени функционалността на сградата, количеството и качеството на интериора, да се увеличи общата площ на сградата, а също да се разработи подземното пространство.
 
Специалистите на фирма Grekodom Development  могат да извършват пълна гама от строителни работи по реконструкция на различни обекти. Важна роля има определено ниво на здравина и дълготрайност на обемите, предназначени за преустройство на сградата.

Работата по реконструкция на обекти от различен тип може да включва отделни дейности, вариращи от прости ремонти и завършващи с технически сложен процес, който изисква трудоемки инженерни интервенции и високо ниво на професионализъм на преките извършители.

За вас специалистите на компанията  могат да реализират следните видове реновационни работи:

 - Ремоделиране на вътрешното пространство, без да се засягат структурните елементи;
 - Подмяна или укрепване на носещи конструктивни елементи на конструкцията на
  съоръжението;
 - Добавяне на допълнителни области или увеличаване на броя на етажите на сградата в
  съответствие с конструктивните възможности;
 - Подмяна на остарели и физически износени инженерни съоръжения и комуникации
 - Подобряване на архитектурна фасада на сградата, реконструкция на фасади, облицовки
   и замяна на компонент;
 -  Демонтаж;
 - Резервни прозорци и врати, смяна на месторазположението им;
 - Увеличение на топло и звукоизолацията на сградите.

По време на реконструкцията се вземат предвид редица важни фактори, като степента на влошаване на състоянието на сградата, техническото състояние на структурните компоненти, обемът на капиталовите инвестиции в реконструкцията, присъствието на инвеститора, сроковете на предложената реконструкция и др.

Нашата компания е готова да извърши реконструкция на строителни проекти от всякакъв вид своевременно и ефективно, като издава работа, която напълно отговаря на промишлени, професионални и лични интереси, както и на изискванията за техническа и пожарна безопасност, санитарно-хигиенични и екологични стандарти.

Абонамент за бюлетин