Реконструкция

 

Реконструкция на сгради е комплекс от организационно- строителни и строително-монтажни работи. Тя включва широк спектър от възможни промени: модернизация, разрушаване, изграждане и добавяне на етаж.

Реконструкция на сгради се извършва при необходимост от подобрения, увеличаване на ефективността на функциониране, увеличаване на капацитета и за други цели. Тя е необходима също и при временно или постоянно увеличение натоварването. Реконструкция на сгради се прави и в случай на нарушаване на фундамента или структурни промени в състоянието на почвата. В процеса нареконструкция на сгради може да се направят промени по функционалността и количеството и качеството на интериора. Може да се увеличи общата площ на сградата и да се разработи подземното пространство.
 
Специалистите на фирма Grekodom Development могат да извършват пълна гама от строителни услуги по реконструкция на сгради и различни обекти. Важна роля за преустройство на сградата има определено ниво на здравина и дълготрайност на обемите.

Работатата по реконструкция на сгради от различен тип може да включва отделни дейности. Те варират от прости ремонти до трудоемки инженерни интервенции, изискващи високо ниво на професионализъм на преките изпълнители.

Специалистите на компанията могат да реализират следните видове реновационни услуги:

 - Ремоделиране на вътрешното пространство, без да се засягат структурните елементи;
 - Подмяна или укрепване на носещи конструктивни елементи на конструкцията на
  съоръжението;
 - Добавяне на допълнителни области или увеличаване на броя на етажите на сградата в
  съответствие с конструктивните възможности;
 - Подмяна на остарели и физически износени инженерни съоръжения и комуникации;
 - Подобряване на архитектурна фасада на сградата, реконструкция на фасади, облицовки 
   и замяна на компонент;
 - Демонтаж;
 - Резервни прозорци и врати, смяна на месторазположението им;
 - Увеличение на топло и звукоизолацията на сградите.

Реконструкция на сгради – фактори, на които да обърнете внимание

По време на реконструкцията трябва да се вземат предвид множество важни фактори. Един от тях е степента на влошаване на състоянието на сградата. Техническото състояние на структурните компоненти както и обемът на капиталовите инвестиции в реконструкцията са други два важни фактора, които определят до голяма степен крайния резултат от този тпи строителни дейности. Присъствието на инвеститора и сроковете на предложената реконструкция също не са последни по важност и значение.

Нашата компания е в състояние да извърши ефективна реконструкция на сградиот всякакъв вид. Изпълнението на всеки проект напълно отговаря на желнята и възможностите на дадения клиент и неговите професионални и лични интереси. Всяка една реконтструкция на сгради, с която се заемем, при приключване на работата ни отговаря напълно на изискванията за техническа и пожарна безопасност, санитарно-хигиенните и екологични стандарти на Европейския съюз.

Абонамент за бюлетин