Допълнителна информация

Жилищни разходи

Жилищни  разходи в Гърция от фирма Grekodom Development

Разходите, свързани с поддръжката на имот в Гърция не сa големи, например:
     Данък на недвижими имоти;
     Застраховка на имота;
     Комунални  разходи.

1.Застрахователни такси.

Застраховането на имота в Гърция не е задължително. 
Само ако обектът е закупен с ипотечен кредит, застраховката е задължителна в размер на ипотечния кредит.  Годишните плащания по договора за застраховка на апартамента са около 350 евро.
2.Комуналните  разходи се заплащат от метъра.  Приблизителните разходи на апартаментите  от 50 кв.м са от 600 евро на година (с целогодишно живеене). 
Таксата за извозване на отпадъците е включена в сметката за електричество.

По-долу е по-подробна информация.

След като станете пълен собственик на имота, ще имате следните сметки:

1.Общи такси за събиране на боклука, почистване на входа, асансьора, ремонт на 
  сградата и отоплението, ако е централизирано. Колкото са по престижни районите и 
  коплексите, толкова са по-големи и разходите. Естествено, когато си купите частен дом, тези разходи ще бъдат различни. Така, ако къщата се намира в комплекса, 
  съдържанието й ще струва от 600 евро на година (почистване и осветление на 
  територията, почистване на басейн, градинарство и охрана).

2.Електричество. Сметката за ток идва веднъж на два месеца, а размерите се опредялат от  
   електромера.

3.Водоснабдяване. Сметката за вода идва веднъж в три месеца, а плащането се извършва по водомер.

Положителни аспекти на гръцкото законодателство

Положителни аспекти на гръцкото законодателство 

Заедно с жилището се регистрира и земята  (парцел или земя с /х дестинация).

Не се извършва  контрол по отношение на произхода на чуждестранния капитал, т.е. дали е начислен  и изплатен  данъка  в страната на произхода на капитала или не.

Получаване на мултивиза въз основа на вече подписаното частно споразумение от страните и след подписването на Основния договор, възможност за получаване на  разрешение за пребиваване, което е валидно  за всички страни в Шенгенското пространство за купувача и неговото семейство.

Низка данъчна скала върху дарение и наследство.

Възможност за закупуване на недвижими имоти от чужденци, които не са граждани на Европейския съюз.

Жилищни сгради на територията на жилищния комплекс,  спазват правилата за поведение, които са официално регистрирани в имотния регистър.

Следва да се отбележи, че в Гърция се спазва Жилищния кодекс, който е един от най-старите в света и гарантира застраховането и валидността на всяко подновяване на споразумението върху правата на собственост, който, освен това, е и държавен 
документ. Разпоредбите на европейското законодателство действащи на територията
на  Гърция, осигуряват редица предимства за собствениците на недвижими имоти. 
(някои от които са споменати).

Абонамент за бюлетин