Допълнителна информация

Жилищни разходи

Жилищни разходи за имот в Гърция от фирма Grekodom Development

Разходите, свързани с поддръжката на имот в Гърция,  не сa в големи размери. Сред тях основните са:

-          Данък на недвижими имоти, който се определя в зависимост от мястото, вида и големината на имота;

-          Застраховка на имота с покритие, съобразено с нуждите и възможностите на собственика;

-          Комунални разходи (такса смет например).

Застраховането на имотите в Гърция по принцип не е задължително, но е желателно.
Ако обектът е закупен с ипотечен кредит обаче, едно от изискванията е имота да се затрахова. От една страна това дава спокойствие на банките, че при евентуална невъзможност за плащане от страна на кредитоискателя те ще си получат парите. От друга страна това е сигурност и за сами кредитоискател. Застраховайки жилището си полицата ви дава гаранция, че при невъзможност за изпращане на кредита от ваша страна, било то временна или постоянна, застрахователя ще покрие оставащите по кредита ви вноски.  При застраховане на имот, купен с ипотечен кредит, размера на застраховката се вкарва към вноската по кредита и се заплаща всеки месец заедно с нея. Годишните стойност на договора за застраховка на апартамент е около 350 Евро.

Комуналните разходи за имот в Гърциясе заплащат на база квадратура. Колкото по-голяма е площта на имота, толкова по-голяма е и таксата. Приблизителният размер на комуналната такса за апартамент с площ 50 кв.м е с минимален праг 600 евро на година. Този размер натаксата се заплаща в случай, че живеете в жилището целогодишно.
Таксата за извозване на отпадъците е включена в сметката за употребената електроенергия и се плаща заедно с нея.

След като станете пълноправен собственик на имот ще имате следните задължителни сметки за плащане:

1.Общи такси за събиране на отпадъци, почистване на входа, асансьора, ремонт на сградата и отоплението (в случай, че е централно). Колкото по-престижни и скъпи са районите и комплексите, в които сте избрали да е жилището, толкова са по-големи тези разходи. Ако изберете да си купите частен дом разметър на тези разходи ще е различен.

Така, ако къщата се намира в комплекс например, поддръжката й ще струва около 600 Евро на година. В нея ще са включени почистване и осветление на територията, почистване на басейн, градинарство и охрана.

2.Електричество: Сметките за ток в Гърция идват веднъж на два месеца. Размерът на сумите зависи от стойностите, които са отчетени от вашия електромер. 

3.Водоснабдяване: Сметките за вода идват веднъж на три месеца. По аналог с електричеството, размерът на сумите зависи от показателите на вашия водомер.

Положителни аспекти на гръцкото законодателство

  • Заедно с жилището се регистрира и прилежащата му земя (парцел или земеделска земя).
  • В Гърция няма институция, която да извършва контрол по отношение на произхода на чуждестранния капитал. Гръцките власти не се интересуват дали е начислен и изплатен данъка в страната на произхода на капитала или не.
  • Максимално е улеснено получаването на виза за постоянно пребиваване в страната. То се сформира въз основа на вече подписаното частно споразумение от страните и след подписването на основния договор за покупко-продажба на имота. Гърция дава възможност за получаване на разрешение за пребиваване, което е валидно за всички страни в Шенгенското пространство както за купувача, така и за неговото семейство.
  • Ниско данъчно облагане върху дарение и наследствое друго голямо предимство на гръцкото законодателство.
  • Възможността за закупуване на недвижими имоти от чужденци, които не са граждани на Европейския съюз прави Гърция една от предпочитаните за дълготрайни инвестиции страни.
  • Обитателите на жилищните сгради на територията на жилищен комплекс са длъжни да спазват правила за поведение, които са официално регистрирани и описани в имотния регистър.

В Гърция строго се спазва жилищния кодекс, който е един от най-старите в света. Той гарантира застраховането и валидността на всяко подновяване на споразумението върху правата на собственост. Жилищният кодекс е официален държавен документ. Разпоредбите на европейското законодателство, които действат на територията на Гърция, осигуряват редица допълнителни предимства за собствениците на недвижими имоти (някои от които вече споменахме).

Абонамент за бюлетин