Покупка на автомобил

 

Покупка на автомобил
 
Компанията GrekodomDevelopment предлага на своите клиенти съдействие при закупуване на автомобил в Гърция. Нашите експерти предоставят помощ на всичките етапи от покупката на автомобила.

Стоимостта на  услугите на компанията  от 250+ (ДДС) евро.

Тази услуга включва:

-Подбор и търсене на превозно средство в съответствие с критериите на клиента;
-Събиране на документи, необходими за регистрация на превозното средство;
-Подаване на документи за регистрация на превозното средство (без данъци);
-Помощ при организиране на проверки по техническото состояние на колата;
-Преговори със собствениците на превозните средства.

Разходите за проверка на техническото състояние на превозното средство от 50 евро.

Застраховка на превозното средство от 100 евро (6 месеца).

Данък за превозното средство 2015 г.

Данъчните ставки са определени в зависимост от размера на двигателя и емисиите на газове:
от   51 см3     до   300 см3      22 евро
от   301 см3       до   758 см3          55 евро
от   786 см3       до  1.071 см3       120 евро 
от   1.072 см3   до  1.357 см3      135 евро
от   1.358 см3   до  1.548 см3      240 евро
от   1.549 см3   до  1.738 см3      265 евро
от   1.739 см3 до   1.928 см3     300 евро
от   1.929 см3   до   2.357 см3    660 евро
от   2.358 см3   до   3.000 см3    880 евро
от   3.001 см3   до   4.000 см3    1.000 евро
от   4.001 см3   и нагоре   1.320 евро

Автомобилите, които са преминали първата регистрация в Гърция от 11.01.2010 г.  и по-нататък, единствено върху основа на емисиите на въглероден диоксид.

Нивото на емисии CO2 (г./км.)

Годишна транспортна такса за вредни емисии в евро

0 – 100 г./км.         0 евро
101 – 120 г./км.     0,90 евро
121 – 140 г./км.     1,10 евро
141 – 160 г./км.     1,70 евро
161 – 180 г./км.     2,25 евро
181 – 200 г./км.    2,55 евро
201 – 250 г./км.     2,80 евро
Над 251 г./км.  3,40 евро

Как се използва?  За пример, емисиите на CO2 на автомобила е 102 г / км. За да се изчисли точния размер на данъка, е необходимо да се умножи 102 г / км. по 0,90 €. По този начин, през 2014 г. общият размер на данъка е 91,80 €.

Превозното средство е освободено от плащане на данък , ако количеството на емисиите на въглеродния диоксид е под 100 г / км, а превозното средство е регистрирано след 01.11.2010.

 

Абонамент за бюлетин