Разходи за регистрация

Разходи за регистрация на недвижими имоти в Гърция

Разходи за регистрация на недвижими имоти включват данък върху прехвърлянето
на правото на собственост, адвокатски такси и нотариус, регистрация на собствеността   и плащане за риелторски услуги:
        >Ако търговската стойност е 100 000 €, а данъка върху прехвърлянето на
          собствеността на 3,09%,  разходите ще се следните:
Адвокатски такси: 100 000 х 1.5% = 1,500 € (плюс 24% ДДС, който се начислява над тази сума) = 1 845 €

Нотариални такси: 100 000x1,5 = 1500 € (плюс 24% ДДС) =  1845€

Данък върху прехвърлянето на собственост: 100000x3,09 = 3090 €

Регистрация в Регистъра на недвижими имоти: 100 000х0.5%  = 500 €

Плащания на агент: 100 000х2% = 2000 € (плюс 24% ДДС) =2460 €

Общата стойност на 9650 € (тази сума не може да се счита като процент от стойността на имота).

         >Ако търговската стойност е 100 000 €, а данъка на 24%, разходите ще се
            следните:
Адвокатски такси: 100 000 х 1.5%  = 1500 € (плюс 24% ДДС, който се начислява
на по-голяма от тази сума) = 1 845 €

Нотариални такси: 100 000x1,5 = 1500 € (плюс 24% ДДС) = € 1845

Данък върху прехвърлянето на собственост: 100 000х24%=24000 €

Регистрация в Регистъра на недвижими имоти: 100 000х0.5%   = 500 €

Плащания  на агент: 100 000х2%  = 2000 € (с ДДС) = € 2460

Общата стойност на 29650 € (тази сума не може да се счита като процент от
стойността на имота).

Ако кадастралната стойност надвишава търговската, всичките разходи се изчисляват върху основата на кадастралната стойност на имота.