Разходи за регистрация

Разходи за регистрация на недвижими имоти в Гърция

Разходи за регистрация на недвижими имоти включват данък върху прехвърлянето
на правото на собственост, адвокатски такси и нотариус, регистрация на собствеността и плащане за агентски услуги:
        >Ако търговската стойност е 100 000 €, а данъка върху прехвърлянето на
          собствеността на 3,09%,  разходите ще се следните:
Адвокатски такси: 100 000 х 1.5% = 1,500 € (плюс 24% ДДС, който се начислява над тази сума) = 1 860 €

Нотариални такси: 100 000x1,5 = 1500 € (плюс 24% ДДС) =  1860€

Данък върху прехвърлянето на собственост: 100000x3,09 = 3090 €

Регистрация в Регистъра на недвижими имоти: 100 000х0.5%  = 500 €

Плащания на агент: 100 000х2% = 2000 € (плюс 24% ДДС) =2480 €

Общата стойност на 9 790 € (тази сума не може да се счита като процент от стойността на имота).

         >Ако търговската стойност е 100 000 €, а данъка на 24%, разходите ще се
            следните:
Адвокатски такси: 100 000 х 1.5%  = 1500 € (плюс 24% ДДС, който се начислява
на по-голяма от тази сума) = 1 860 €

Нотариални такси: 100 000x1,5 = 1500 € (плюс 24% ДДС) = € 1 860 

Данък върху прехвърлянето на собственост: 100 000х24%=24 000 €

Регистрация в Регистъра на недвижими имоти: 100 000х0.5%   = 500 €

Плащания  на агент: 100 000х2%  = 2000 € (с ДДС) = € 2480

Общата стойност на 30 700 € (тази сума не може да се счита като процент от
стойността на имота).

Ако кадастралната стойност надвишава търговската, всичките разходи се изчисляват върху основата на кадастралната стойност на имота.

Абонамент за бюлетин