Кредитиране

Кредитиране

Ново в  2015 година! Специална оферта от Grekodom Development!

Нашата компания прави всичко възможно за да гарантира сделката за клиента да е максимално печелища. С желание да помага на своите клиенти, компанията  Grekodom предлага  нови услуги за кредитиране.

Цел на кредита:

-Закупуване на завършен или в процес на изграждане  недвижим имот в Гърция (къща, апартамент, селска къща, земя, както и парцел за изграждане на недвижими имоти). Изграждане на имота (сграда до завършване).

 Вид на кредит:
 
-Дългосрочен кредит, когато главницата и лихвите се изплащат с равни вноски по време на срока на договора.
- Кредитът може да бъде даден, за да се отвори кредитната линия, т.е. на части.

  Валута на кредита

  Кредита се дава  в евро.

  Кредитна  ставка

  От 4,5% до 5% годишно.

  Размер на кредита

  В случай на покупка, размера на кредита не може да надвишава размера на дълга,                                           
  посочен в договора. Максималният процент от размера на кредита към стойността                           
  на имота е настроен на 60%.
 
   Срок на кредита

   Максималният срок на кредита да не надхвърля 15 години. Главното условие:   
   кредитополучателят, към момента на изтичането на срока на кредита не трябва да
   надвишава 65 години.
 
    Необходими документи

    Вие трябва да представите следните документи:
 
 - Валиден паспорт или лична карта;

 - Чуждестранни лица на Европейския съюз, трябва да предоставят допълнителна виза
    или печат за влизане и, в зависимост от обстоятелствата, разрешението за
    пребиваване или друг еквивалентен документ.

 

   За наетите лица:
 
      -Данъчните декларации за последните 2 години (емитирани в страната на
     пребиваване на кредитополучателя);

     -Справка за заплата, издадена от дружеството – работодател;

     -За частните предприемачи: данъчните декларации за последните 2 години;
      
     -За частните предприемачи: данъчните декларации за последните 2 години;

     -Документ, потвърждаващ че кредитополучателя има работа;

    - Документ, който потвърждава постоянното пребиваване на кредитополучателя;
     -Кредитна справка  за миналия месец, издадена от компетентния орган от страната   
      на пребиваване на кредитополучателя и която показва всички текущи кредитни
      задължения;

     - Копие от получаването на ДДС в Гърция;

     - Копие от телефонната сметка, потвърждаваща информацията за адреса и
       телефонния номер.
 
       Действията на кредитополучателя

Процедурата за даване на заеми се извършва върху основата на специално
      пълномощно, изготвено на английски език с превод на гръцки. Довереното  лице трябва да е адвокат, пребиваващ в страната на Гърция.

Пълномощното ще включва всички етапи на оформлението на  ипотечния
        кредит от подаването на молба до подписването на договора и плащане на
        кредита.

Пълномощното трябва да бъде предоставено на кредитополучателя в началото
        на процеса, оригинала подписан на двата езика, с  задължително
        подтвърждаване на  автентичността на подписа.

 

        Кредитополучателят трябва да се яви лично най-малко веднъж, до
        подписването на договора за кредит,  в банков клон  и да остави образец
        на  подпис.

        Информиране-обслужване на кредитополучателя

      Задължително е откриване на банкова сметка e-banking, чрез която ще бъде 
      възможно информирането-обслужването на кредитополучателя.

Абонамент за бюлетин