Инвестиционни проекти

Инвестиционни проекти. Инвестициите в жилищни имоти в чужбина

Основната цел на инвестиционните проекти, предлагани от нашата компания е да осигурят стабилен гарантиран доход от 5-10% годишно от стойността на придобитите недвижими имоти в Гърция

Нашата задача е да се увеличи капитала на нашите клиенти. Предлага се както дългосрочно отдаване под наем на студенти, които учат в големите градове, така и краткосрочен наем на ваканционни жилища по крайбрежието. Дългосрочно отдаване под наем се счита за по-изгодно, от гледна точка на по-низка амортизация на имота. Ако е необходимо, ние помагаме на нашите клиенти с организация на ремонт, закупуване на мебели, охрана и организация на почистване.

Ние предлагаме изчисление на разходите по придобиване и процент на наема за обекти от нашата база данни, най-обещаващите и представляващи интерес от инвестиционна гледна точка.

Ние сме за  перспективно  бъдеще!

Предлагаме ви  нашите съществуващи инвестиционни проекти:

Абонамент за бюлетин