Положителни аспекти на гръцкото законодателство

Положителни аспекти на гръцкото законодателство

Заедно с жилището се регистрира и земята (парцел или селскостопанска земя).

Не се извършва контрол по отношение на произхода на чуждестранния капитал, т.е. дали е начислен и изплатен данъка в страната на произхода на капитала или не.

Получаване на мултивиза въз основа на вече подписаното частно споразумение от страните и след подписването на Основния договор, възможност за получаване на разрешение за пребиваване, което е валидно във всички страни в Шенгенското пространство за купувача и неговото семейство.

Ниска данъчна ставка върху дарение и наследство.

Възможност за закупуване на недвижими имоти от чужденци, които не са граждани на Европейския съюз.

Сгради на територията на жилищния комплекс спазват правилата за поведение, които са официално регистрирани в имотния регистър.

Следва да се отбележи, че в Гърция се спазва Жилищния кодекс, който е един от най-старите в света и гарантира застраховането и валидността на всяко подновяване на споразумението върху правата на собственост, който, освен това, е и държавен
документ. Разпоредбите на европейското законодателство действащи на територията
на  Гърция, осигуряват редица предимства за собствениците на недвижими имоти.
(някои от които са споменати).

Абонамент за бюлетин