Документи за регистрация

Документи за регистрация на недвижими имоти в Гърция

Процесът на покупка и регистрация на недвижими имоти в Гърция е лесен и бърз.
Днес за 10 работни дни може да  станете  пълноправен собственик на гръцки недвижим имот. Може би сте чули различно мнение по този въпрос, нo това вече е в миналото: до юни 2011 г. е действал закон за граничните райони, за да се придобие там къща е било необходимо разрешение от Министерството на отбраната на Гърция, в резултат на което клиентите е трябвало да чакат сделката по няколко месеца и да подготвят голям брой документи. Сега ситуацията е по-лесна и за една трета от  месеца може да завършите цялата работа по регистрацията на покупката.
Набор от документите е намален до минимум.

Списъкът на документите за регистрация на недвижими имоти:

  • валиден паспорт,
  • валидна виза, позволяваща  влизането в Гърция,
  • документ, удостоверяващ постоянно пребиваване (вътрешен паспорт на държавата на пребиваване)
  • удостоверение за трудова заетост (официален документ, потвърждаващ основната професионална дейност на потенциални купувачи)
  • копие от данъчната декларация (сертификат за данъка върху личните доходи) или всяко друго удостоверение за доход (отчет за приходи, банково извлечение от сметката). Сумата, показана както приход, може напълно да не се съпоставя със стойността на избрания имот. Този документ е необходим за регистрация на сметка в гръцка банка.

Абонамент за бюлетин