Гърция е на второ място в Европа по чистота на водата за плуване

Гърция заема почетното 2-ро място на Стария континент по чистота на водата за плуване според ежегодния доклад, публикуван от Европейската агенция по околна среда (EEA) и Европейската комисия. По данни,  97% от всички места за плажен туризъм в Гърция са признати за чисти.

Като лидери в доклада са отличени Кипър, Малта и Люксембург, за които качеството на водата е определено като изключително във всички места за плуване.  

Полезно е да се отбележи, че в сравнение с първенците в класацията, в Гърция са проверени много повече местности - 1540. В Кипър са инспектирани 112, на остров Малта - 87 и още 11, разположени на реките и езерата в Люксембург).

От всички 1540 зони в Гърция са оценени 1518, тъй като образци от още 22 са взети за първи път и не могат да бъдат отчетени. Качеството на водата от 1495 места за плуване е класифицирано като първокласно. Други 23 места са оценени като много добри. Нито едно място не е характеризирано като несъответстващо на стандартите.

В докладът на EEA са описани резултатите от сравнения на образци, събрани от над 21 000 крайбрежия и вътрешни водоеми в страните-членки на ЕС, Швейцария и Албания.

Абонамент за бюлетин