Увеличение на сделките с недвижими имоти в Кипър

През първите седем месеца на 2021 г. Република Кипър отбеляза забележимо увеличение на продажбите на вилиапартаменти и селски къщи. Ако сравним цифрите с периода януари-юли 2020 г. - то увеличението на продажбите е с 31%. Но ако направим съпоставка с първата половина на 2019 г. (до юли), тогава продажбите са намалели със 17%.  

С какво експертите свързват подобни ръстове на кипърския пазар на недвижими имотиКакъв е делът на сделките с чуждестранни гражданиспрямо общия брой на покупките на недвижими имотиКолко по-привлекателен е кипърският пазар на недвижими имоти за чужденците днес? 


 
Сделки с недвижими имоти в Кипърцифри и факти 

През 2021 г. в поземления регистър на Кипър са регистрирани 5365 сделки за покупко-продажба на недвижими имоти - срещу 4097 сделки през първата половина на 2020 г. и 6 456 сделки за същия период през 2019 г. 

През 2021 г. повечето от закупените недвижими имоти са в Лимасол - сключени са 1673 сделкиНа второ място е Никозиякъдето са регистрирани 1582 сделкиПафос е на трето място с 904 сделки, а четвъртото по право е за Ларнака - където са сключени 843 сделки.  

Експертите обясняват нарастването на брой сделки с недвижими имоти през текущия период със застоя на пазара на недвижими имоти през предходната година. 2020 г. беше много трудна година за много индустриивключително и за сектора на недвижими имотитъй като пандемията се отрази негативно на финансови възможности на хората. Трябва да се отбележи и чисто техническия проблем с институциитенапример отделът на поземления регистър работеше отдалечено за дълго времеосвен това редовните полети също бяха прекъснати за продължителен период.  

Една трета от общия брой сделкиприключени от януари до юли 2021 г. (което е 1753), са сключени от чуждестранни гражданиПрез същия период на 2020 г. чужденците са закупили 1660 недвижим имота, а предходната година- 2 902 недвижими имоти. 

Ако вземем предвид последните 13 години, то най-добрата година беше 2018 г., през която чужденците сключиха рекорден брой сделки за покупка на недвижими имоти - 47,25% от общия брой сделкиНай-малко сделки от чужденци - 21,55% се случиха през 2009 г. 

Продажбите на имоти в Кипър не спират да растат 

Експертите предполагатче продажбите на недвижими имоти в Кипър ще продължават да нарастват в бъдещеВероятно ще нараства и делът на сделкитесключени от чуждестранни граждани. Добър климатневероятна красота на природатаадекватни цени на жилищаташирок спектър от предложения и възможности - това са само част от предпоставкитекоито правят имотите в Кипър толкова привлекателен за чужденците.  

Абонамент за бюлетин